Dr Piotr Wróbel

note /search

Pozyskiwanie wiedzy

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

Wrbel. Notatka składa się z 3 stron. POZYSKIWANIE WIEDZY ŹRÓDŁA WIEDZY WEWNĘTRZNE: komórki B+R zespoły pracownicze prowadzące działalność racjonalizatorską menedżerowie inni pracownicy inwestor strategiczny ZEWNĘTRZNE badania rynkowe, ko...

Pułapki, zapomnienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Wrbel. Notatka składa się z 4 stron. PUŁAPKI Gdy: luki wiedzy zostają wykryte wiedza niezbędna do ich uzupełnienia - pozyskana z zewnątrz lub wypracowana we własnym zakresie wtedy może się okazać, że nikt nie zamierza z niej zrobić użytku. Czasami wierzy się, że wprowadzenie ulepszonej infrast...

Rewolucje-opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Wrbel. Notatka składa się z 3 stron. LITERATURA I.Nonaka, H.Takeuchi „Kreowanie wiedzy w organizacji”, Poltext, Warszawa 2000. G.Probst, S.Raub, K.Romhardt „Zarządzanie wiedzą w organizacji”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. L.Edvin...

Era przemysłowa i era wiedzy

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Wrbel. Notatka składa się z 3 stron. PRACOWNICY WIEDZY - trendy Przejście z ery przemysłowej do ery wiedzy Pojęcie Era przemysłowa Era wiedzy Podstawowy zasób kapitał finansowy kapitał intelektualny Władza zależy od zajmowanego szczebla w organizacji zależy od wiedzy i reputacji Styl zarzą dza...

Pojęcie wiedzy

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Wrbel. Notatka składa się z 4 stron. AGENDA Dlaczego wiedza? Wiedza - rola i rodzaje. Kapitał intelektualny. Proces zarządzania wiedzą. DLACZEGO WIEDZA ??? Wyrównanie dostępu do pozostałych zasobów (ziemia, kapitał, praca). Pozostałe zasoby mają trochę charakter strategiczny. Niewyczerpywalno...