Dr Piotr Wójtowicz

LIFO i FIFO - wyceny towarów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

LIFO i FIFO jest do wyceny towarów: LIFO (last in first out) - liczymy najpierw po cenie towarów które kupiliśmy jako ostatnie a jak je wykorzystamy to liczymy po cenie towarów które kupiliśmy wcześniej FIFO (first in first out) - liczymy najpierw po cenie towarów które kupiliśmy jako pierwsze a ...

Podatek Vat - zadania - Podatek naliczony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek odprowadzony do US i cenę sprzedaży jeżeli cena bez podatku wynosi: (przyjmujemy założenie, że VAT naliczony w I fazie wynosi 20 oraz stawka VA...

Podstawy rachunkowści

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

Plan zajec 1. Pojecie i struktura rachunkowosci 2. Funkcje rachunkowosci 3. Sprawozdanie finansowe jako produkt systemu rachunkowosci 4. Zródła regulacji prawnych rachunkowosci w Polsce 5. Podstawowy model rachunkowosci • koncepcja własnosciowa • koncepcja jednostki ekonomicznej • koncepcja fundu...

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

Wariant I 1. Bilans jest rachunkiem (zestawieniem): a)* środków gospodarczych i źródeł ich powstania b) gospodarczych i przychodów c) środków gospodarczych i efektów działalności jednostki 2. Konta kosztów: a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają...