Dr Piotr Wojciechowski - strona 4

Metoda Vickersa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

METODA VICKERSA. PN-H-04360 Polega na statycznym wciskaniu w badaną powierzchnię diamentowego ostrosłupa o podstawi kwadratowej i o kącie między przeciwległymi ścianami  = 136 siłą P dobieraną w zależności od twardości badanego materiału i jego grubości. P odciążeniu mierzy się długość d, przekąt...

Mrozoodporność materiałów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 350
Wyświetleń: 777

Mrozoodporność materiałów budowlanych Mrozoodpornością nazywamy właściwość, polegającą na przeciwstawianiu się całkowicie nasyconego woda materiału niszczącemu działaniu zamarzającej wody znajdującej się wewnątrz materiału przy wielokrotnym zamarzaniu i odmarzaniu. Np. w betonach cementowych do naw...

Nasiąkliwość

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3038

Nasiąkliwość, definicje, wzory, jednostki. Nasiąkliwością materiału nazywamy zdolność wchłaniania oraz utrzymania wody, przy maksymalnej jej zawartości. Wartość liczbowa nasiąkliwości oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy lu...

badania materiałów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Nieniszczące metody badań materiałów budowlanych Oprócz metod niszczących badany materiał budowlany stosowane są również takie, które pozwalają wykonywać badania bez zniszczeń. Ma to wielką zaletę ponieważ eliminuje konieczność wykonywania próbek nieraz bardzo żmudnych, np. przy ich wycinaniu. Za p...

Płyty pilśniowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Płyty pilśniowe Płyty pilśniowe - drewno rozwłóknione z dodatkiem i bez dodatków impregnujących. Są bardzo popularnym materiałem wykończeniowym, wykorzystywanym do izolacji cieplnej i akustycznej, jako materiał okładzinowy i konstrukcyjny....

Porowatość materiałów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Porowatość materiałów budowlanych Porowatość (p) materiału nazywamy procentowa objętość wolnych przestrzeni w tym materiale. Jeżeli od jednostki objętości materiału odejmiemy objętość szkieletu materiału(

Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru - omó...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Przeprowadzanie oznaczeń wybranych cech fizycznych dla klinkieru. Oznaczanie gęstości przy użyciu kolby Le Chateliera Oznaczenie to polega na obliczeniu stosunku masy próbki do jej objętości określonej za pomocą kolby Le Chateliera. Kolbę napełniono skażonym spirytusem, a następnie wyrównano pozio...

Przykłady łatwo rozpuszczalnych soli - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Przykłady łatwo rozpuszczalnych soli występujących w surowcach ceramicznych i skutki ich występowania w gotowych wyrobach. Sole rozpuszczalne stanowią szczególnie szkodliwe domieszki glin; należą do nich: Chlorek sodu NaCl, i siarczany: sodu...

Sposób oznaczania ścieralności materiałów kamiennych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2282

Sposób oznaczania ścieralności materiałów kamiennych. Przygotowaną próbkę należy umocować w uchwycie maszyny w taki sposób aby cała powierzchnia próbki przeznaczona do ścierania przylegała do powierzchni tarczy. Następnie próbkę obciążyć siłą 300N. Powierzchnię tarczy na całej długości pasa ścieran...