Dr Piotr Wojciechowski - strona 3

Badanie penetracji asfaltów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3997

Badanie penetracji asfaltów. Stopiony i przesączony przez sito asfalt wlewa się do naczynia penetracyjnego, do wysokości nie wyższej niż 5 mm poniżej krawędzi naczynia , a następnie miesza do usunięcia pęcherzyków powietrza. Przykryte szkiełkiem zegarkowym naczynie penetracyjne z asfaltem pozostawi...

Badanie piaskowca - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1232

Badanie piaskowca Określenie cech fizycznych i właściwości na przykładzie piaskowca „wąchockiego”. A 1) Rodzaj skały osadowa, okruchowa skała lita powstała wskutek naturalnego nagromadzenia i wtórnego spojenia okruchów mineralnych i skalnych 2) Miejsce występowania okolice Wąchocka 3) Budowa s...

Badanie temperatury łamliwości asfaltów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2863

Badanie temperatury łamliwości asfaltów. Odwodnioną i stopioną próbkę asfaltu przesącza się przez sito dokładnie miesza. Asfalt rozprowadza się równomiernie, zgodnie z normą przedmiotową, na płytce (blaszce) stalowej (40x20x0,15 mm), tak by warstew...

Badanie temperatury mięknienia asfaltów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2660

Badanie temperatury mięknienia asfaltów. Odwodniony i stopiony asfalt przesącza się przez sito, dokładnie miesza (usunięcie pęcherzyków powietrza) i wlew w nadmiarze do dwóch pierścieni mosiężnych (średnica 15,8 mm, wysokość 6,4 mm) umieszczonych na metalowej lub szklanej płytce pokrytej mieszaniną...

Badanie właściwości mechanicznych materiałów budowlanych - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

Badanie właściwości mechanicznych materiałów budowlanych 1. Potrzebne definicje: wytrzymałość na zginanie - stosunek momentu łamiącego do wskaźnika wytrzymałości przekroju Rg = M/W [MPa] Gdzie: M-moment zginający, niszczący próbkę [Nxm] W-wskażnik wytrzymałości przekroju [cm^3] b) wytrzymałość...

Cement Glinowy Górkal 40 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

Cement Glinowy Górkal 40 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Cement Górkal 40 jest spoiwem hydraulicznym stosowanym do mas, betonów i prefabrykatów: w urządzeniach grzewczych pracujących do temperatury 1600°C, w specjalnym budownictwie przemysłowym, w chemii budowlanej jako składnik zapraw i klejów oraz w

Gęstość materiałów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Gęstość materiałów budowlanych Gęstość(ρ) nazywamy masę jednostki objętości materiału bez uwzględnienia porów wewnątrz materiału. Innymi słowy jest to stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości bez porów, tzw. objętości technicznie „absolutnej”. Wartość ρ oblicza się ze wzoru: ρ =...

Margiel - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Margiel Margle są to minerały węglanowe, w szczególności węglan wapniowy CaCO3, którego zawartość w glinie dochodzi niekiedy do 25%, rzadziej węglan magnezu MgCo3. Składniki węglanowe w po...

Metoda Brinella - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

METODA BRINELLA. PN-H-4350 Realizujemy poprzez wgłębnik, którym jest kulka stalowa, hartowana o średnicy D, statycznie wgniatany w płaską i wygładzoną powierzchnię próbki. Iloraz siły naciskającej P i powierzchni

Metoda Rockwella - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

METODA ROCKWELLA. PN-H-04362 Próba ta polega na statycznym wgniataniu w badany materiał penetratora, stożka diamentowego, o kącie wierzchołkowym 120 lub kulki stalowej o średnicy ( ), pod stałym naciskiem P. Penetrator dociskamy do powierzchn...