Dr Piotr Wasilewski

note /search

Czynności prawne i oświadczenie woli

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1701

• Czynności prawne – czynności dokonywane przez określone osoby w celu wykonania skutków prawnych.  • Oświadczenie woli – sposób komunikowania czynności prawnych.  Wola:  • Wola wewnętrzna – to, co dana osoba chce zrobić.  • Wola zewnętrzna – uzewnętrznienie woli wewnętrznej.  • Kiedyś – liczyła ...

Przedawnienia i zobowiązania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3283

Przedawnienia.  Przedawnienie:  • Po określonym czasie zobowiązany może uchylić się od spełnienia świadczenia.  • Nie powoduje wygaśnięcia umowy, umowa cały czas obowiązuje i jest ważna.  • Uprawniony wciąż może żądać wykonania świadczenia, ale zobowiązany może się od tego uchylić.  • Zobowiązani...

Osoby fizyczne i rzeczy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

Prawo:  • prawo publiczne – prawo administracyjne, prawo karne, prawo konstytucyjne. Charakteryzuje je  nierówność  stron.  • prawo prywatne – prawo cywilne. Charakteryzuje je równość stron.  Prawo cywilne:  Źródła:  Kodeks Cywilny:  • część I. ogólna – art. 1 – 125.  • część II. prawo rzeczowe –...