Dr Piotr Szymczak

note /search

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2023

Przede wszystkim życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku . Obyśmy dalej byli najlepszą grupą, bo co do tego to chyba nikt na ISMie nie ma wątpliwości . Co do notatek, to przesyłam je tak późno, bo czekałam na wszystkie… I tak niektórych brakuje, ale stwierdziłam, że lepiej wysłać to, co już mam. Re...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

Funkcje nauki o polityce Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa. Państwo - etymologia pojęcia Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona Przy...

Funkcje nauki o polityce-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1330

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2282

IV - ELEMENTY DEFINICJA PAŃSTWA   Nazwa państwa wykształciła sie w dość długim procesie historycznym. W starożytności nazwa państwa wskazywała na ewolucję instytucji i poglądów. W czasach nowożytnych - pojęcie ujednolicono, a współczesnie to nazwa przyjęta przez wszystkie narody na okreslenie pol...

Geneza i isota państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2051

II i III - GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA   Państwo - to trwała wspólnota ludzi zamieszkujących okreslone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej.   Grecja - polis(miasto) Rzym - civitas(gmina pełnoprawnych obywateli), res publica(wspólnota członków gminy),imperium, lud(populus, gens) Średniowiecze ...

Istota państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2548

Witam wszystkich, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, chciałabym wygłosić referat na temat istoty państwa. Koncepcją którą omówię będzie teoria wspólnego dobra Arystotelesa. Tak jak i wiele zagadnień, europejska koncepcja państwa ma swoje korzenie w

Myśl polityczna - rys historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA Starożytna Grecja Demokryt - polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy - zwolennik demokracji Platon - sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania) - w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autorytetu, te...

Wzajemne relacje, prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

Naród - wspólnota ludzi tworząca sie w długich procesach dziejowych; wyznaczaja ja członkowie majacy poczucie (swiadomosc) wspolnego pochodzenia, dobra, losów hist, specyficznych postaw, zachowan, znakow, obyczajowosci. Zwykle wspolnote te postrzega sie w wymiarach etnicznym i polit. Atryby uksz...

HEYWOOD nacjonalizm kulturowy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310

HEYWOOD nacjonalizm kulturowy - forma nacjonalizmu, ktora zasadniczy akcent kladzie na odnowe narodu rozumianego jako odrebna cywilizacja, a nie niezalezna wspolnota polit, ma charakter 'mistyczny', jest oparty na romantycznej wierze w narod stanowiacy niepowtarzalna hist i organiczna calosc, ozy...