Dr Piotr Solarz - strona 2

Komisja Europejska - wykład - Kompetencje KE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Komisja Europejska Komisja to instytucja UE odpowiedzialna w głównej mierze za zarządzanie politykami UE oraz wykonywanie aktów prawa UE. Do jej podstawowych zadań należy również sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa UE. KE jest organem kolegialnym podejmującym decyzje kolektywnie. Również ...

Wykład - parlament UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Parlament Europejski Jest organem o charakterze decyzyjnym UE, będącym ponadnarodowym zgromadzeniem niezależnych przedstawicieli społeczeństw państw członkowskich. Przepisy traktatowe nadają Parlamentowi uprawnienia doradcze i kontrolne oraz określają relacje z Komisją i Radą i ustalają jego skład ...

Wykład - prawo pierwotne i pochodne UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Unia europejska ma dwa prawa: Prawo pierwotne - tj. prawo pochodzące od państw członkowskich, do którego zaliczamy po pierwsze traktaty założycielskie, protokoły i aneksy uzupełniające, traktaty modyfikujące oraz traktaty akcesyjne. Prawo pochodne - nazywane wtórnym, które pochodzi od instytucji i ...

Prawo UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii 2.1. Pojęcie organizacji międzynarodowej Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury UE oraz jej prawa musi stanowić przede wszystkim powszechnie przyjęta definicja organizacji międzynarodowych i struktura stanowionego przez n...

System instytucjonalny UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

System instytucjonalny UE Specyfika współpracy europejskiej przejawia się najbardziej w jej instytucjach. Istnieje dwoistość pojęcia instytucja. Po 1sze jest to zespół funkcjonalnie powiązanych norm prawnych. Po 2gie organ, czyli wyodrębniona, publiczna struktura organizacyjna. Specyfika instytucj...

Traktat UE skonsolidowany - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI) JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI F...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

System Instytucjonalny i Prawny Unii Europejskiej WYKŁAD 1 *Organizacje międzynarodowe - zrzeszenie państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego utworzonych dla realizacji zadań określonych w statucie *Organizacje międzypaństwowe (na podstawie umowy międzynarodowej) *Organizacje pozarządowe -...

Wykład - zakres obowiązywania prawa UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 798

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRAWA UE 2.1. Zakres czasowy obowiązywania prawa UE Zakres ten wyznaczają ogólne klauzule ustanawiające traktaty. Wg nich traktaty mogą być zawarte np. na czas nieograniczony (nieokreślony), np. traktat o UE. Inną formą są traktaty zawarte na czas określony, np. traktat parys...

Wykład - zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Zas. Subsydiarności Definicja: Etymologicznie termin subsydiarność pochodzi od łacińskiego „subsydium” co oznacza pomoc lub wsparcie, stąd zasadę subsydiarności nazywamy zasadą pomocniczności. Jej współczesny kształt został nadany pr...

Pytania egzaminacyjne - Organ państwowy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1904

...Co to jest organ państwowy? Co to jest państwo totalitarne? Pojęcie prawa Jakie są stosunki prawne?... W notatce znajduje się 100 pytań. ...