Dr Piotr Solarz

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4543

...Synteza czyli łączenie właściwości w celu zrekonstruowaniu obiektu. Indukcja czyli przechodzenie od faktów szczegółowych do ogólnych. Dedukcja czyli wnioskowanie o zjawiskach szczegółowych. Analogia czyli wnioskowanie o zbieżności nieznanych cech przedmiotu na podstawie cech innych zna...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5180

Następnie wymoenione zostały cechy samorzadu lokalnego, oraz jego organizacja w Polsce. Nastepnie omówiono instytucje demokracji bezpośredniej na poziome samorzadu terytorialnego. W kolejnej częsci możemy dowiedzieć się więcej o

Istota prawa UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

ćwiczenia nr 1 17.02.2010r 1. ISTOTA PRAWA UE 1.1. Definicja prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej: Zagadnienie rozumienia prawa europejskiego jest zagadnieniem spornym. W dyskusji występują dwa nurty: wąski - w ramach nurtu wąskiego pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo...

Zasada równowagi instytucjonalnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Ćwiczenia nr 4 12.03.2010r Zas. równowagi instytucjonalnej Określona orzecznictwem ETS, konieczna z uwagi na niemożność odniesienia trójpodziału władzy charakterystycznego dla współczesnych demokratycznych ustrojów państwowych na płaszczyznę UE. Składa się na nią kilka elementów. Po 1sze instytuc...

Zasada pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw członkowskich - wykła...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Ćwiczenia nr 6 26.03.2010r Zasada pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw członkowskich Podstawą tej zasady stało się orzeczenie ETS z 1964 w sprawie Costa przeciwko E.N.E.L w którym Trybunał proklamował zasadę pierwszeństwa prawa Unii nad prawem państw członkowskich. Zasada ta głosi, że żadne p...

Zasada jednolitości nazywana również zasadą spójności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

ćwiczenia nr 7 09.04.2010 Zasada jednolitości nazywana również zasadą spójności: zasada ta nie jest określona wyraźnie w orzecznictwie ETS ani w prawie pierwotnym. Istnieją 2 aspekty zasady jednolitości: jednolitość zakłada, że prawo UE będzie w pełni jednakowo stosowane w wszystkich państwach cz...

Akty delegowane - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

Ćwiczenia nr 8 16.04.2010 Akty delegowane - akty nieustawodawcze o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego wydawane przez komisję europejską na podstawie upoważnienia zawartego w kacie ustawodawczym. Parlament i rada sprawują nadzór n...

Rada UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

7. Rada UE Jest to organ główny UE będący jednocześnie symbolem władzy państw członkowskich w UE i potwierdzeniem centralnej pozycji rządu państw członkowskich w procesie integracji europ. Siedzibą instytucji jest Bruksela, jednak w niektórych miesiącach, np. w kwietniu, czerwcu i październiku rada...

Wykład - główne zasady porządku prawnego UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

GŁÓWNE ZASADY PORZĄDKU PRAWNEGO UE 3.1. Zasady ogólne Zasada pewności prawa i ochrony zaufania Oznacza, że UE i jej instytucje nie mogą naruszać pozycji prawnej jednostki, której dalsze istnienie stanowi lub może stanowić interes godny ochrony. Chroniona powinna być pewność prawa. Jak dalece zauf...

Wykład- istota prawa UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1981

ISTOTA PRAWA UE 1.1. Prawo europejskie Zagadnienie rozumienia prawa europejskiego jest zagadnieniem spornym. W dyskusji występują dwa nurty: wąski - pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo europejskich organizacji międzynarodowych. W ramach prawa europejskiego wykształciło się prawo...