Dr Piotr Rączka - strona 4

Instytucja świadczeń publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Instytucja świadczeń publicznych (ciężarów publicznych) W normalnych warunkach, przy idealnej pogodzie (słoneczko, wiaterek), bez widocznych nieszczęść wokół, wszystkie obowiązki, zadania związane z utrzymaniem funkcjonowania państwa i jego instytucji wykonuje państwo, np. służby naprawiają skrzyżo...

Instytucja obszaru specjalnego o szczególnym reżimie prawa administrac...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792

Instytucja obszaru specjalnego o szczególnym reżimie prawa administracyjnego. Przesłanki tworzenia obszarów specjalnych Obszar specjalny - jest to wydzielona część terytorium, nie w sensie ustanowienia jednostki podziału terytorialnego, użytecznej przy sprawowaniu władzy, lecz w celu realizacji inn...

Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej Prawo tworzone na podstawie upoważnień ustawowych przez organy administracji publicznej podlega kontroli, bada się jakość tego, co te organy wytworzyły. Tworzenie prawa jest szczególną funkcją, niezwykle ważnym zagadnieniem i regulacja ...

Nabycie i utrata obywatelstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Nabycie i utrata obywatelstwa W Polsce obowiązuje zasada wyłączności obywatelstwa, znaczy to tyle, że obywatel polski nie może być jednocześnie uznany za obywatela innego kraju. Obywatelstwo można nabyć: 1.Z mocy prawa - nabywają obywatelstwo osoby urodzone z rodziców obywateli Polskich lub gdy 1 ...

Obowiązki i uprawnienia w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Obowiązki i uprawnienia w prawie administracyjnym (materialnym) Sytuacja prawna adresatów prawa może być określana za pomocą aktu zwanego decyzją administracyjną, albo bezpośrednio. Odpowiednio z normy prawa administracyjnego wypływać będą obowiązki i uprawnienia, które tworzą sytuację prawną. Reak...

Organizacja i zadania policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1673

Organizacja i zadania policji Funkcjonowanie policji reguluje ustawa z 6.04.1990 r. o policji Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja policji : 1/Komendant Główny Policji -...

Finanse publiczne - ROK BUDŻETOWY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

FINANSE PUBLICZNE BUDŻET Jest to roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego w danym roku budżetowym. ROK BUDŻETOWY Rok, w którym obowiązuje budżet. Musi to być „rok”, a więc kolejnych 365 lub 366 dni- jeżel...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - organ wykonawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI KRRiT jest organem konstytucyjnym, kolejną, obok NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucją służącą realizacji zasady praworządności. STATUS KRRiT Jest to organ wykonawczy do spraw radiofonii i telewizji. Jak stanowi art.213 Konstytucji RP Krajowa Rada sto...

Najwyższa Izba Kontroli - Nadzór

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI POJĘCIE KONTROLI Kontrola to badanie i ocena cudzej działalności z określonego punktu widzenia. Kontrola obejmuje więc ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostki kontrolowanej, porównanie stanu faktycznego z obowiązującymi wzorcami działania, ustalenie prz...