Dr Piotr Rączka - strona 3

Administracja w dziedzinie oświaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Administracja w dziedzinie oświaty. Reforma systemu oświaty. Istotą zagadnień oświaty, czy węziej szkolnictwa, jest realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Prawo to jest realizowane m.in. przez szkolnictwo - powszechne i obowiązkowe szkoły podstawowe oraz upowszechniane szkoły średnie. Prawo do ...

Administracyjno-prawna regulacja w zakresie praw i wolności obywatelsk...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Administracyjno-prawna regulacja w zakresie praw i wolności obywatelskich. Wolność słowa, przekazywanie informacji. Stowarzyszenie i związki. STOWARZYSZENIA z założenia niezarobkowe, PCK, TPD, ZHP samorządne (członkowie opracowują program, wysokość składki) nie może mieć celów zarobkowych (zarobk...

Administracyjno-prawny status obywatela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1939

Adm-prawny status obywatela. Posiadane dokumenty. Dowód osobisty: co najmniej od 18 roku życia, jeżeli żyje samodzielnie to wcześniej wydane z urzędu każdemu. Paszport - dokument urzędowy

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozwolenie na broń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Organy działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego należy do zadań wielu organów adm publicznej. Część z nich odgrywa jednak w tym zakresie rolę podstawową, są one bowiem specjalnie po...

Cechy prawa administracyjnego - Prawo prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Cechy prawa administracyjnego Prawo administracyjne jako prawo ochrony dobra wspólnego. nawiązuje do podziału Ulpianowskiego na prawo prywatne i publiczne pr. cywilne - ochrona prywatnych i indywidualnych interesów pr. publiczne - w tym administracyjne - najważniejsza jest ochrona dobra wspólnego...

Charakterystyka powszechnego i szczególnego korzystania z dróg publicz...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Charakterystyka powszechnego i szczególnego korzystania z dróg publicznych Powszechne korzystanie z dróg publicznych jest bezpośrednio lub pośrednio związane z transportem i dotyczy takich zagadnień jak zasady ruchu drogowego, warunki jakie powinny spełniać osoby kierujące pojazdami, wymagania zdro...

Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjne...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego Istota czynności ewidencyjnych Władza państwowa, organy administracji publicznej, aby mogły realizować swoje ustawowo określone zadania, na szczeblu terytorialnym i centralnym, muszą posiadać stosowny zasób informacji. Aby pod...

Decyzja administracyjna, a akt administracyjny - Relacja pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Decyzja administracyjna, a akt administracyjny. Akt administracyjny Organy administracji publicznej kształtują sytuację prawną obywateli za pomocą aktów administracyjnych, akt administracyjny stanowi narzędzie realizacji zadań administracji publicznej. Pojęcie aktu administracyjnego powstało około ...

Działalność gospodarcza-definicja, koncesja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1057

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zarobkowa działalność, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa. Podejmowanie i wykonywanie równe dla wszystkich, bez zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego, wolności osobistej, ochrony środowiska. Nie dotyczy leśnictwa i rolnictwa, hodowli zwierząt,

Geneza i rozwój prawa administracyjnego oraz nauki prawa administracyj...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

Geneza i rozwój prawa administracyjnego oraz nauki prawa administracyjnego Geneza podstawowa gałąź prawa, jak karne, cywline młoda gałąź, chronologia * Istnieje od 200 lat, od Rewolucji Francuskiej 1789 * Rewolucja ekonomiczna - właściciele wielkich