Dr Piotr Rączka - strona 2

Przekraczanie granicy przez cudzoziemców, pojęcie i rodzaje wiz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Przekraczanie granicy przez cudzoziemców. Pojęcie i rodzaje wiz Przepisy dot cudzoziemców reguluje ustawa z 13.06.2003 r. Ustawy tej nie stosuje się do obywateli państw członkowskich UE Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa Polskiego. 1/Przekraczanie granicy - cudzoziemiec może prz...

Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego Środki egzekucji administracyjnej Polega on na tym, że jeśli obowiązek nie zostanie wykonany, może zostać uruchomiona procedura egzekucyjna, administracyjna, postępowanie egzekucyjne. Jest to procedura określona w ust. z dn. 17 czerw. 1966 o postępowaniu ...

Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 847

Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej akty zawierające statuty województwo przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej organu samorządu trybu pracy organów nie powinien zawierać odrębności z regulacją ustawową nie powinien powtarzać przepisów ustawy podlega ogłoszeniu...

Stosunek do innych gałęzi prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Stosunek do innych gałęzi prawa Pojęcie ogólne przez system prawa rozumie się ogół norm prawnych obowiązujących w danym miejscu i czasie system jest spajany przez zasadę niesprzeczności i zupełności gałęzie prawa - kryterium podziału na gałęzie jest przedmiot i metoda regulacji klasyczny podział...

Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa Historycznie W pewnym momencie jednolita władza państwowa została rozbita, struktury państwa nowoczesnego zaczęły się kształtować i do dzisiaj się utrzymują, są organizowane według zasady trój podziału władzy. obowiązuje to wszędzie ...

Związki zawodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

ZWIĄZKI ZAWODOWE Ustawa o związkach zawodowych mówi, że związek to dobrowolna, samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do obrony praw i reprezentowania ich interesów (pracowników, socjalnych) Prawo tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bez względu na podstawę stos...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1848

Źródła prawa administracyjnego Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja prawo administracyjne tworzy wielka liczba norm prawnych zawartych w ustawach, rozporządzeniach, uchwałach, zarządzeniach, statutach i innych aktach. kryterium podziału źródeł pr. adm. - pozycja organu stanowiącego prawo źródł...

Administracja pracy i spraw socjalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

Administracja pracy i spraw socjalnych. Sprawy zatrudnienia, polityki socjalnej oraz pomocy społecznej należą do min pracy i polityki socjalnej oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych. Do zadań ministra należy opracowanie założeń i realizacja polityki pań w zakresie: 1) zatrudnienia ...

Administracja spraw ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

Administracja spraw ochrony zdrowia. Reforma ochrony zdrowia. Koszt ponosi nie państwo, a obywatele. Reforma ta opiera się na 7 zasadach: solidarność społeczna - wszyscy płacą składki choć nie wszyscy korzystają samorządność obywateli - każdy jest członkiem kasy chorych samofinansowanie każdy ma...