Dr Piotr Łukasiewicz

Polityka zatrudienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i popytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowan...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

Istota badania pracy. 1. Gromadzenie informacji o pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w celu ustalenia: co się wykonuje na danym stanowisku pracy w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi się to wykonuje dlaczego się to wykonuje 2. Analiza, oce na i systematyzacja informacji o pracy n...