Dr Piotr Kucharczyk

note /search

Piroliza węgla i biomasy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792

PIROLIZA WĘGLA I BIOMASY Termin piroliza (połączenie greckich słów πῦρ - ogień i λύσις - rozkład) oznacza rozkład cząsteczek związku chemicznego pod wpływem podwyższonej temperatury bez obecności tlenu lub innego czynnika utleniającego. Zazwyczaj w czasie procesu pirolizy następuje rozkład złożonyc...

Wytwarzanie węgli aktywnych-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Węgle aktywne Termin „węgiel aktywny” oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i porowatości, a dzięki temu dużej zdolności do adsorpcji związków chemicznych z gazów i cieczy. ...

Wzbogacenie węgla metodą flotacji-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

WZBOGACANIE WĘGLA METODĄ FLOTACJI Węgiel kamienny wydobywany jest na powierzchnię w postaci różnej wielkości ziaren węgla oraz skały płonnej (kamienia, piasku, łupków). Aby mógł stanowić cenny produkt handlowy musi być dostosowany do potrzeb użytkownika. Dostosowywanie takie odbywa się w zakłada...