Dr Piotr Jermakowicz

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1960

04.03.2013 Konflikt Warunki istnienia konfliktu: muszą istnieć wyodrębnione strony o jasno sprecyzowanych dążeniach musi istnieć współzależność społeczna stron (żadna ze stron nie może osiągnąć swojego celu bez udziału lub zgody...

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1988

11.03.2013 22.04  referaty Negocjacje - proces osiągania porozumienia lub proces podejmowania wspólnej decyzji przez strony, które uczestniczą w procesie komunikacji, uczenia się, argumentowania, wywierania nacisków, aby uzyskać zaspokojenie swoich potrzeb. Strony konfliktu, a strony negocjacji...

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1176

25.03.2013 Strategia problemowa - in. kooperatywna, integrująca - strony koncentrują się na problemie - dobro do podziału jest nieograniczone i niekoniecznie góry określone - tworzenie możliwości osiągania rozwiązań lepszych niż mechaniczny kompromis - rezygnacja z walki z drugą stroną - bier...

ćwiczenia 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1610

Strategia precedensu Założenia: Dobro, o które strony rywalizują postrzegane są jako ograniczone Działania dotyczą uczciwego podziału tego dobra Strony w sposób rzeczowy podchodzą do problemu Pożądany wynik to porozumienie oparte na „kryteriach obiektywnych” Kryteria obiektywne: Przepisy praw...

Techniki mediacji i negocjacji - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4025

Celem zajęć jest nauka zachowań w sytuacjach konfliktowych oraz nabycie umiejętności konstruktywnego ich rozwiązywania. Ćwiczenie umiejętności traktowania konfliktu jako sytuacji kooperacji, doboru i właściwymi technikami. Treści merytoryczne: 1. Konflikt definicje, przyczyny powstawania. Negatywn...

Public Relations - Konferencja prasowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5656

Omówione są też szczegółowo fazy procesu PR, a także różne techniki wykorzystywane zarówno w dyskusjach jak i debatach. Podane są podstawowe informacje na temat konferencji prasowych. ...

Techniki mediacji i negocjacji - ćwiczenia 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Jermakowicz
 • Techniki mediacji i negocjacji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015

18.04.2013 Zasady wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego zasada kontrastu - np. porównujemy jakąś sytuację do innej, aby uzyskać kontrast i np. zmniejszyć wymiar/wagę pewnej sytuacji zasada wzajemności - zawsze powinniśmy stara się odwdzięczyć osobie, która dostarczyła nam jakieś dobro zasada ...