Dr Piotr Górski

note /search

CML – Capital Market Line - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

5. CML – Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału Zbiór portfolio o minimalnym odchyleniu standardowym i zbiór efektywny Rozważmy portfolio złożone ze wszystkich aktywów istniejących na rynku. Załóżmy, że jest ich N. A Rp R p* P1 Q P2 H P3 B σp σ* p Rys. 7.11.. Zbiór portfeli mini...

Zarządzanie finansami firmy - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679

1. Jakie są cele zarządzania finansami (cele działalności gospodarczej)?  Maksymalizacja zysku  Rozwój i przetrwanie  Maksymalizacja wartości firmy 2. Jak zwiększać wartość przedsiębiorstwa?  Kreowanie pozytywnego obrazu firmy dla potencjalnych akcjonariuszy  Podejmowanie przez firm...

Franchising - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Franchising jako forma finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie franchising definiuje się jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami. Najwa...

Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie „Musisz obiecywać, że zdziałasz więcej, niż rzeczywiście możesz. Kazanie na Górze było taką obietnicą! Układ o Przyjaźni jest taką obietnicą! To co uważasz, że możesz zdziałać jest zaledwie połową tego, co powinieneś zrobić”. Hubert Humphrey Rys. 10.1. Obsz...

Leasing - omówienie - factoring

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Na czym polega różnica między factoringiem a leasingiem. Factoring (faktoring)- Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego dla podmiotów udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich ...

Majątek podmiotu gospodarczego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

MAJĄTEK PODMIOTU GOSPODARCZEGO tworzą : Środki gospodarcze (aktywa) - oznaczają zasoby składników, jakimi jednostka dysponuje, najczęściej na podstawie prawa własności do nich, o wiarygodnie ustalonej wartości. Umożliwiają one fizyczne prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej....

Określenie inwestowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

OKREŚLENIE INWESTOWANIA We współczesnej teorii zarządzania finansami przyjmuje się, iż podstawowym, długookresowym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja finansowych korzyści jego właścicieli czyli ich bogactwa. Inaczej mówiąc : celem tym jest maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębio...

Optymalizacja budżetu kapitałowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Optymalizacja budżetu kapitałowego Przykład 11.18. na podstawie [179]. Firma TOR Corporation rozważa projekty inwestycyjne na przyszły rok. Po wstępnej selekcji, dalszej analizie są poddane inwestycje o takiej samej stopie ryzyka [48], dla których IRR jest większe niż 10% (tab. 11.31). Tab. 11.31...

Pojęcie ryzyka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Źródłem ryzyka jest otoczenie dalsze, makroekonomiczne oraz otoczenia bliższe przedsiębiorstwa. Źródłem ryzyka organizacji jest również ona sama. Wewnętrzne źródło ryzyka jest ściśle powiązane z realizowanymi wewnątrz niej funkcjami rzeczowymi i funkcjami zarządzania oraz wzajemnym ich współdziałani...

Renta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

RENTA Wartość przyszła renty Wartością przyszłą renty FVA (renty z góry FVAD) jest taka kwota na końcu ostatniego odcinka czasu, że jest ona równoważna serii płatności przy danym oprocentowaniu oraz danej liczbie okresów. Oznaczmy przez PMT płatności renty dla i = 1, 2,..., n, gdzie n oznacza lic...