Dr Piotr Gałuszka - strona 7

Rodzaje dóbr - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1099

Rodzaje dóbr Dobra prywatne (private goods) Dobra publiczne (public goods) Dobra klubowe (club goods) Dobra wspólne (commons) Dobra publiczne definiujemy jako dobra, w przypadku których niemożliwe jest wyłączenie z konsumpcji a przy tym brak jest konkurencyjności w konsumpcji (Jakubowski, 2005, s. 1...

Rynek i jego struktura - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Rynek Najprostsza definicja ekonomiczna: rynek składa się z kupujących i sprzedających dobro lub usługę Prawo popytu i prawo podaży Równowaga (niewidzialna ręka rynku) Definicja marketingowa: rynek to zbiór wszystkich realnych i po...

Rywalizacja intermedialna, rywalizacja intermedialna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Rywalizacja intermedialna, rywalizacja intramedialna Rywalizacja intramedialna to rywalizacja między różnymi podmiotami należącymi do tej samej kategorii, np. między stacjami telewizyjnymi (TVP vs TVN) Rywalizacja intermedialna to rywalizacja między mediami należącymi do różnych kategorii, np. międz...

Serwisy społecznościowe - Facebook i efekt sieciowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Serwisy społecznościowe: Facebook i efekt sieciowy Spośród wielu serwisów społecznościowych, które osiągnęły w ostatnich latach popularność, na czoło zdecydowanie wysunął się Facebook To który z serwisów osiągnie przewagę było na początku trudno s...

Standardowy kontrakt nagraniowy, tentiem, zaliczka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Standardowy kontrakt nagraniowy: zaliczki Podstawowymi pojęciami używanymi w kontraktach zawieranych pomiędzy wytwórniami a artystami są zaliczki i tantiemy. Zaliczka jest określoną w umowie kwotą „wypłacaną” artyście na nagranie albumu. Kwota ta służy opłaceniu wszelkich kosztów nagrania muzyki (cz...

Strategie firm medialnych - modele biznesowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

Strategie firm medialnych Rodzaje i klasyfikacja modeli biznesowych Pojęcie łańcucha wartości Strategie firm medialnych Fuzje i przejęcia Znaczenie korzyści skali Post-fordyzm i elastyczna specjalizacja Strategia synergii Pojęcie modelu bi...

Unikalne dobra kultury vs reprodukowalne dobra kultury - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 273

Unikalne dobra kultury vs reprodukowalne dobra kultury Unikalne dobra kultury są wyprodukowane w jednym egzemplarzu, a ewentualnie sporządzone kopie nie są identyczne z oryginałem i nie mają jego wartości (tak jest w przypadku obrazów lub rze...

Zależności pomiędzy mediami, branżą fonograficzna, a mediami - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Zależności pomiędzy mediami, branżą fonograficzną a odbiorcami Payola - analiza ekonomiczna Cele stacji radiowych i wytwórni muzycznych są różne - sprzedają one inne produkty Airplay (nadawanie muzyki na antenie radiowej) jest uznawane za najskuteczniejszą formę promocji nagrań, więc z punktu widzen...

Zapewnienie różnorodności programowej, prawo Hotellinga, koncentracja ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Zapewnienie różnorodności programowej Różnorodność programowa jest dobra dla społeczeństwa - słuchacze powinni mieć możliwie jak największy wybór Chodzi nie tylko o możliwość wyboru różnorodnej muzyki, ale także o dostępność różnych idei, zróżnicowanie stanowisk w debacie publicznej, etc. Trudno jes...

Telewizja i radio w internecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Telewizja w internecie Transmisja (wybranych) programów tradycyjnych telewizji za pośrednictwem internetu, przede wszystkim z wykorzystaniemspecjalnie stworzonych do tego aplikacji (tzw. Internet television, np. ipla.pl nadająca programy Polsatu) Te...