Dr Piotr Gałuszka - strona 2

Historia radia-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Historia radia: lata 20 i 30 XX w. Pierwsze komercyjne stacje radiowe pojawiły się w USA w 1922 r. (w Polsce w 1926 r.) Funkcjonująca już wówczas od dłuższego czasu branża fonograficzna notowała właśnie w USA swoje rekordowe poziomy sprzedaży. W 1921 r. sprzedaż nagrań w USA osiągnęła wartość 106...

Rynek-opracowanie - Działania antymonopolowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Rynek ● Najprostsza definicja ekonomiczna: rynek składa się z kupujących i sprzedających dobro lub usługę ● Prawo popytu i prawo podaży ● Równowaga (niewidzialna ręka rynku) ● Definicja marketingowa: rynek to zbiór wszystkich r...

Rywalizacja intermedialna i intramedialna - strategie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

Rywalizacja intermedialna, rywalizacja intramedialna  Rywalizacja intramedialna to rywalizacja między różnymi podmiotami należącymi do tej samej kategorii, np. między stacjami telewizyjnymi (TVP vs TVN)  Rywalizacja intermedialna to rywalizacja między mediami należącymi do różnych kategorii, n...

Telewizja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Historia telewizji jako historia zmian technologicznych  Telewizję upowszechniono jako komercyjne medium w latach 50. XX w.  Od tego czasu funkcjonowanie stacji telewizyjnych było warunkowane wprowadzaniem nowych technologii: telewizji kolorowej, telewizji kablowej, odtwarzacza video, pilota, te...

Teoria angażowania środków finansowych-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

Teoria angażowania środków finansowych Teoria ta koncentruje się na tym, co prowadzi do zmian w sposobie organizacji i funkcjonowania mediów (np. zmiana zawartości programu, zmiana formatu, zakup jednostki medialnej, fuzje) Czynnikami, które wpływają na kształt ofert i zachowanie firm medialnych są...

Unikalne i reprodukowalne dobra kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 595

Unikalne dobra kultury vs reprodukowalne dobra kultury ● Unikalne dobra kultury są wyprodukowane w jednym egzemplarzu, a ewentualnie sporządzone kopie nie są identyczne z oryginałem i nie mają jego wartości (tak jest w przypadku obrazów lub...

Własność intelektualna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 469

Ekonomiczne uzasadnienie prawa własności intelektualnej  Uzasadnienie utylitarystyczne - własność intelektualna powinna być chroniona bowiem zwiększa to dobrobyt społeczny i jest efektywne ekonomicznie  Teoria zachęt - na...

Przemysł kultury - aktualna definicja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

Przemysły kultury - aktualna definicja Inna definicja mówi, że przemysły kultury tworzą zarówno prywatne, nastawione na zysk firmy, jak i organizacje nonprofit oraz państwowe instytucje, które są bezpośrednio zaangażowane w produkcję znaczeń społecznych. Podstawowym celem takich firm (organizacji) j...

Agregatorzy treści - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Agregatorzy treści Duże serwisy internetowe, takie jak np. iTunes, nie chcą nawiązywać współpracy bezpośrednio z indywidualnymi artystami oraz niewielkimi firmami tworzącymi treści Mnogość podmiotów chcących dystrybuować treści w interne...

Autorskie prawa osobiste, majątkowe i dozwolony użytek - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 378

Autorskie prawa osobiste Artykuł 16 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że „autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a ...