Dr Piotr Fiedorczyk - strona 6

Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Szlacheckiej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344

. Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej szlacheckiej Dygnitarskie: Wojewoda: stał na czele hierarchii urzędników ziemskich; stał na czele rady panów województwa, przewodniczył sejmikom elekcyjnym, uczestnictwo w sądzie wiecowym, w Wielkopols...

Ustrój władz powstania kościuszkowskiego - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Ustrój władz powstania kościuszkowskiego. Prawo karne i sądy powstańcze Wprowadzona struktura władzy miała charakter tymczasowy, ułożenie podstawowych zasad ustrojowych odroczono do zakończenia wojny o niepodległość. Formalnie nadal utrzymano monarchię, mimo, że król był pozbawiony wszelkiej władzy...

Ustrój wolnego miasta Krakowa - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

Ustrój wolnego miasta Krakowa w latach 1815-1846 - nadzór rezydentów 3 mocarstw i ich faktyczne zwierzchnictwo nad władzami Krakowa; sprawy administracyjno- polityczne - w ustroju społecznym zasady odziedziczone po ustroju Księstwa Warszawskiego: wolność osobista, równość wobec prawa i sądu, podob...

Ustrój ziem polskich pod okupacjami - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Ustrój ziem polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny światowej Układ Ribbetrop- Molotow - 23.08.1939 - Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR - tajny protokół rozgraniczał strefy wpływów w europie wschodniej, dzielił Polskę wg rzek( Narew, Pisa, San) -28.09.2939- Niemiecko- radziecki ...

Własność podzielona - konstrukcja, prawa właścicieli

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Własność podzielona - konstrukcja, prawa właścicieli zwierzchniego i podległego Konstrukcja: - istnienie podzielnej własności ziemi między kilka podmiotów - podział pomiędzy właściciela zwierzchniego i podległego - unormowane w statutach Kazimierza Prawa właścicieli: - prawa określane zwyczajo...

Własność w XIX wieku - doktryna i rozwiązania kodeksowe.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

. Własność w XIX wieku - doktryna, rozwiązania kodeksowe. - główną zasadą przyjęcie prawnonaturalnej idei nienaruszalności własności prywatnej - stała się prawem przyrodzonym, opartym na konstrukcji przejętej z prawa rzymskiego, oznaczającym pełne, nieograniczone i nienaruszalne władztwo nad rzecz...

Zasady polskiego kodeksu karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

. Zasady polskiego kodeksu karnego z 1932 roku. - oparty był na założeniach szkoły socjologicznej, napisany jasnym, precyzyjnym językiem - zasada formalnej równości wobec prawa - jednakowa odpowiedzialność karna wszystkich obywateli - zasada

Zasady prawa cywilnego w XIX w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 763

Zasady prawa cywilnego w XIX wieku na przykładzie Kodeksu Napoleona i ABGB Zasada nienaruszalności własności prywatnej - fundament kapitalistycznych stosunków społeczno- gospodarczych - wyłączne i nieograniczone rozporządzanie danymi rzeczami przez właściciela za wyjątkiem dóbr publicznych 2. za...

Zasady procesu karnego w II RP

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 504

. Zasady procesu karnego w II RP. Śledztwo i dochodzenie. - procedurę normował Kodeks postępowania karnego z 1928, wprowazdajac formę procesu mieszanego ( inkwizycyjno - skargowego), przestępstwa były ścigane w większości z urzędu lub z oskarżenia prywatnego. Zasady:

Zmiany w sądownictwie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Zmiany w organizacji sądownictwa w dobie sejmu wielkiego - powstały sądy komisji rządowych i porządkowych - poddanie ogółu ludności kraju bez względu na przynależność stanowa sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach: skarbowych handlowych i wekslowych związanych z czynnościami a...