Dr Piotr Fiedorczyk - strona 5

Sejm wg Konstytucji 3 Maja - postanowienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 756

. Sejm wg konstytucji 3 maja - zniesienie mocy wiążącej instrukcji uchwalanych przez sejmiki, posłowie stali się przedstawicielami narodu - sejm „zawsze gotowy”, posłowie wybierani raz na dwa lata zatrzymywali mandaty przez całą kadencję - posłowie mogli być wezwani w każdej chwili przez króla lu...

Sejmiki w Rzeczypospolitej - ogół informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

Sejmiki w Rzeczypospolitej - ich funkcje i kompetencje - miały duży wpływ na ustawodawstwo poprzez wybór posłów i udzielanie im instrukcji, korzystanie z prawa inicjatywy ustawodawczej - sejm niemy z 1717 odebrał im kompetencje wojskowe i więk...

Sierpniówka z 1944 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

. Sierpniówka z 31.08.1944 Dekret PKWN o wymiarze kary dla faszystowsko- hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. Przewidywał karę śmierci za: - zabójstwa - znęcanie się - wszelkie formy prześladowania ludności...

Skład i kompetencje Rady Nieustającej - Kompetencje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2107

. Skład i kompetencje Rady Nieustającej Rada Nieustająca powstała w 1775 roku -36 członków - 18 ministrów i senatorów oraz 18 konsyliarzy ze „stanu rycerskiego” powoływanych przez sejm, co 2 lata, w tajnym głosowaniu podczas pierwszego wspólnego posiedzenia izb sejmowych. Każdy kolejny sejm, co dw...

Skład i kompetencje Straży Praw - pigułka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

Skład i kompetencje Straży Praw Skład: -król jako przewodniczący - prymas jako głowa kościoła w Polsce i przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej - 5 ministrów: jeden z marszałków jako

Struktura sądownictwa w II RP

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 924

. Struktura sądownictwa w II RP - sądownictwo powszechne i specjalne Sądy powszechne - ustawa z 1928 wprowadziła 4 stopniową strukturę organizacyjną sądów, składały się na nią: - sądy grodzkie - sądy szczebla najniższego, orzekały jednoosobo...

Trybunał koronny i litewski - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1708

Trybunał koronny i litewski - geneza, skład i kompetencje - Geneza: konieczność reformy wyższego sądownictwa w związku z załamaniem się systemu sądów królewskich zrzeczenie się przez króla najwyższego sądownictwa na rzecz stanu szlacheckie...

Ubezpieczenia społeczne w prawie II RP.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

. Ubezpieczenia społeczne w prawie II RP. Ustawa o zabezpieczeniu społecznym - obejmowały ubezpieczenia: -na wypadek choroby ( 1919), wszystkie grupy pracownicze, dla ich realizacji stworzono samorządowe powiatowe kasy chorych, składni na nie ...

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w Polsce Ludowej - koncepcję ławników wprowadzono, aby napełnić wymiar sprawiedliwości komunistami - najpierw pojawili się przy sadach przysięgłych lub w szczególnych trybach postępowania przed sądami karnymi powszechnymi - 1943 i 1944 wprowadzo...

Unia lubelska - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

. Unia lubelska. Kształt ustrojowy Rzeczypospolitej obojga narodów. - unia została zawarta pod naciskiem polskiej szlachty, mimo opuszczenia sejmu lubelskiego prze posłów litewskich - założenia unii oparte były na zasadach równości, Królestwo Polskie i