Dr Piotr Fiedorczyk - strona 3

Prawo małżeńskie w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 812

. Prawo małżeńskie w II RP - obowiązywały 4 różne ustawodawstwa małżeńskie i 3 typy regulacji prawnych : laicki ( prawo niemieckie i węgierskie), wyznaniowy ( prawo rosyjskie) i mieszany ( prawo austriackie) - Komisja Kodyfikacyjna za pr...

Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZPP 7.07.1943 wprowadzowno w życie kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego materialnego. Liczył 84 art, dzielił się na część ogólną - 17 art., i szczególną, był n...

Problem kodyfikacji prawa w XVI w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

. Problem kodyfikacji prawa w Polsce w XVI wieku. Statut Łaskiego z 1506 - zbiór statutów i konstytucji sejmowych - powstał z inicjatywy sejmu radomskiego w 1505 - redakcja zbioru była dziełem kanclerza Jana Łaskiego - składał się z dwó...

Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1113

. Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce w XVI wieku - oparcie polskiego prawa w całości na prawie rzymskim(Modrzewski) - stosowanie go razem z prawem kanonicznym (Przytulski) - traktowanie prawa rzymskiego jako prawa subsydiarnego ...

Proces likwidacji odrębności ustrojowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Proces likwidacji odrębności ustrojowej królestwa po powstaniach w XIX wieku 1832- statut organiczny: - ogłoszony przez cara Mikołaja I jako legalna zmiana konstytucji - inkorporował królestwo polskie do cesarstwa rosyjskiego jako prowincję - nie urzeczywistniono w nim instytucji zgromadzenia st...

Przestępstwa publiczne i prywatne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

. Przestępstwa publiczne i prywatne w rzeczpospolitej Szlacheckiej a) przestępstwa publiczne - w stosunku do osoby króla - zdrada ojczyzny - bunt w porozumieniu z nieprzyjacielem - donoszenie nieprzyjacielowi o tajemnicach państwowych - pod...

Przestępstwo i kara według procesu karnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

. Przestępstwo i kara wg. Kodeksu karnego z 1932 Przestępstwo: - kodeks opatry na formalnej definicji przestępstwa - przestępstwo to każdy czyn zabroniony przez ustawę, obowiązującą w momencie jego poełnienia - w kodeksie unormowano zbrodnie i występki ( dwójpodział), wykroczenia uregulowano odr...

Rada stanu w Księstwie Warszawskim - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

. rada Stanu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w XIX wieku - była instytucją przejętą z Francji, kompetencje obejmowały istotne dziedziny władzy państwowej, formalnie była organem pomocniczym monarchy, początkowo w jej skład wchodzili król jako przewodniczący lub wicekról, w razie braku ...

Ustawa o jednolitej władzy państwowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

. Rady Narodowe. Ustawa o jednolitej władzy państwowej rady narodowe, zgdonie z konstytucją były terenowymi organami władzy państwowej, a jednocześnie samorządu terytorialnego, funkcjonowały na wszystkich szczeblach podziału administracyjneg...