Dr Piotr Fiedorczyk - strona 14

Odrodzenie państwa polskiego w 1918 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

Odrodzenie państwa polskiego w 1918 Pierwsze dzielnicowe organy państwowe Po upadku państw centralnych zaistniała możliwość stworzenia państwa polskiego, społeczeństwo mogło przystapić do tworzenia n niezależnych organów państwowych. W 1918 posłowie Polscy wchodzący do parlamentu Austriackiego uzn...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

Organizacja wymiaru sprawiedliwości Struktura organów wymiaru sprawiedliwości Najważniejszą pozycje odgrywają tu sądy, ich pozycje określa konstytucja. Konstytucja marcowa uznawała sady jako organy niezawisłe a kwietniowa za uzależnione od prezydenta i eliminowała udział społeczeństwa. Sądy w II R...

Powstanie listopadowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

Powstanie listopadowe Wybuch powstania Przyczyny: Podminowanie starych rządów w Europie przez rządy wolnościowe Pogłoska, że armia polska ma służyć do tłumienia powstania w Francji i Belgii Legenda Napoleona i bonapartyzmu Łamanie konstytucji Powstanie rozpoczęło się 29/30 XI 1830 w Warszawie...

Prawa i obowiązki obywatelskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Prawa i obowiązki obywatelskie Prawa Polityczne - wyrażały i zabezpieczały demokratyczne założenia ustroju(np. prawa wyborcze, samorządy) Obywatelskie - Stanowiły równość wobec prawa(np. prawo do ochrony życia, wolności i mienia), na obrońcę tych praw powoływała konstytucja niezawisłe sądy. Wolno...

Prawo i sąd pod zaborami - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Prawo i Sąd pod zaborami Prawo cywilne Problem recepcji Farcuskiego kodeksu w Polsce Na życzenie cesarza kodeks został wprowadzony w księstwie Warszawskim. Kodeks początkowo napotkał duży opór w postaci szlachty, niechętnej min. sprawnemu działaniu egzekucji długów, i duchowieństwa przeciwne laic...

Ustrój polityczny od 1918 do 1926r. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

Ustrój polityczny 1918 - 1926 System ustrojowy stworzony przez dekret 22 XI 1918 Określał on tymczasowy ustrój państwa na okres przejściowy(do zwołania sejmu). Władzę najwyższą objął Juzio, który zajmował stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rząd składający się z prezydenta ministrów(premie...

Ustrój polityczny od 1926 do 1939r. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935 Zmiana konstytucji 1926 Po zamachu majowym sprawa zmiany konstytucji stała się możliwa do wykonania, po przedstawieniu projektu zmian do konstytucji, zmierzających do wzmocnienia pozycji prezydenta i usprawnienia działalności sejmu, projekt po licznych popraw...

Ustrój społeczny i polityczny w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

USTRÓJ SPOŁECZNY Szlachta (artykuł 2): Postanowienia co do szlachty ziemskiej - Posesjonatów: - ochrona ich praw, swobód i wolności oraz pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym - zapewniono nietykalność osobistą - utrzymanie zwierzchności dominialnej nad chłopami - pełne prawo własności; ...

Ziemie polskie pod zaborami - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

Ziemie polskie pod zaborami Podział ziem rzeczpospolitej Terytoria Cesarstwo rosyjskie - Litwa Białoruś, Ukraina Austria - Małopolska południowa z Krakowem i północna z Lublinem, dawne województwo ruskie Prusy - Wielkopolska i Prusy królewkie część Mazowsza Skutki rozbiorów Ziemie polskie zos...

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. I. Podziały i ustrój administracyjny na ziemiach polskich Królestwo polskie W 1815 podzielono królestwo na 8 województw, te na39 obwodów, a te na 77 powiatów. Po upadku odrębności Królestwa przemianowanego w 1837 na gubernię, w 1842 obwody na p...