Dr Piotr Fiedorczyk - strona 13

Szczegółowy opis mieszczan

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Mieszczanie 1. Podgrodzia Miejsca targowe Wsie służebne Najwybitniejszą pozycje zajmowali kupcy(meliorant grupa rządząca), pozostała grupa podgrodzia to lud. 2. Targi W XII wieku w Polsce rozwiały się osady targowe, w których najczęściej raz w tygodniu odbywał się targ. Taka osada obejmowała: ...

Unifikacja i kodyfikacja prawa w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

UNIFIKACJA I KODYFIKACJA PRAWA Komisja Kodyfikacyjna: Powołana ustawą z 3.06.1919 uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy. Skład: prezydent, 3 wiceprezydentów i 40 członków. Wszyscy mianowani przez Naczelnika Państwa a od 1922 przez Prezyden...

Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego Zasada senioratu vs. Walki między książętami o dominacje W miarę zaniku władzy princepsa(seniora) w dzielnicach książęta przejmowali jego uprawnienia. Książęta rządzili wraz z radą książęcą i wiecem...

Władza ustawodawcza i sądownicza RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

1) SEJMIKI - szlachta realizowała poprzez nie swoje prawa, były narzędziami demokracji bezpośredniej - były to zebrania ogółu szlachty z danego terytorium, decydującą rolę odgrywała szlachta-posesjonaci - decyzje podejmowane są zgodą powszechną - nie ma głosowania, przewodniczy MARSZAŁEK - udzia...

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

ZOBOWIĄZANIA Istota zobowiązania i jego powstawanie: zobowiązanie - świadczenie oparte na wierzytelności - czyli stosunku prawnym pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, na mocy którego wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika określonego świadczenia pod rygorem egzekucji powstanie zobowiązań - al...

Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

Administracja Publiczna Struktura administruj publicznej Organizacja administracji publicznej Aparat administracji publicznej tworzył zróżnicowany system organów, opierająć się na kryterium zasięgu terytorialnego, wyróżniano administrację centralną i terytorialną. Administracja centralna wykonywa...

Insurekcja narodowa w Rzeczpospolite szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć ...

Insurekcja narodowa w Rzeczpospolitej szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć ...

Nauka o prawie karnym i administracyjnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

Nauka o prawie karnym na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX w. Kodeks 1847 stanowił krok wstecz w stosunku do kodeksu z 1818 . Ale nawet te odrębności zniesiono w 1876, wprowadzając kodeks karny rosyjski z 1866 znowelizowny częściowo w 1885, który obowiązywał do końca rządów rosy...