Dr Piotr Fiedorczyk - strona 10

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

. Mała konstytucja z 1947 Uchwalona 14.02.1947 przy sprzeciwie 17 posłów. Składała się z 32 artykułów ujętych w 9 rozdziałach regulujących pozycje najwyższych organów władzy, sejm ustawodawczy, prezydenta, radę państwa, rząd, NIK, wymiar sprawiedliwości, przepisy przejściowe i końcowe. Zasadniczą c...

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

. Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku - 26.01.1919 przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, Ustawodawczego czerwcu wybrano posłów z Wielkopolski, z powodu toczącej się wojny w Galicji Wschodniej za posłów uznano 28 deputowanych d...

Mały kodeks karny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Tzw. Mały kodeks karny Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych niebezpiecznych okresie odbudowy państwa z 13.06.1946, zastąpił wcześniejsze dekrety. Wprowadził odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko interesom gospodarczym, urzędnicze i przeciwko porządkowi publicznemu. - tres...

Nowela sierpniowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190

Nowela sierpniowa - kierunek zmian konstytucyjnych - pod wpływem wydarzeń majowych, z inicjatywy rządu przedstawiono Sejmowi projekt zmian w konstytucji marcowej, uchwalono go 2 08.1926 - kierunek zmian miał na celu przywrócenie równowa...

Pojęcie Korony Królestwa Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

. Pojęcie Korony Królestwa Polskiego. Państwo Polskie jako osoba prawna Dla stosunków w polskiej monarchii, charakterystyczna jest konstrukcja Korony Królestwa Polskiego. Istota jej wyraża się w oddzieleniu państwa od osoby monarchy. Oderwanie korony od osoby króla było wyrazem dominacji elementów ...

Polscy kodyfikatorzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Polscy kodyfikatorzy w XVIII w. ich prace i poglądy Zbiór praw sądowych (Kodeks Zamoyskiego) - projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778r., a odrzucony przez sejm w 1780. Zbiór za...

Polscy pisarze polityczni w XVI w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

. Polscy pisarze polityczni w XVI w - ich prace i poglądy Modrzewski, zastanawiając się nad poprawą Rzeczypospolitej, stworzył program reform, który nie będąc programem przeciętnego szlachcica XVI wieku, nie znalazł w masach szlacheckich zrozumienia i poparcia, ale stanowi najwyższe osiągnięcie pol...

Postulaty szkoły humanitarnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

postulaty szkoły humanitarnej w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego. dotyczył przede wszystkim najbardziej jaskrawych przejawów bezprawia i okrucieństwa dotychczasowego systemu karania. -Walka z arbitralnością sędzió...

Pozycja króla wg Konstytucji 3 Maja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Pozycja króla według konstytucji 3 maja - zasada dziedziczności tronu-tron dziedziczony przez osoby, elekcyjnie, konstytucja powierzała go dynastii Wettinów - w miejsce odpowiedzialności króla przed sejmem konstytucja uchwaliła odpowiedzialność ministrów zasiadających w Straży Praw - utraciła pra...

Pozycja sejmu w Księstwie Warszawskim - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

. Pozycja sejmu w księstwie warszawskim i królestwie polskim Księstwo warszawskie: - dwie izby sejmowe: Izba poselska: - zasada wyboru posłów - 100 posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach i66 deputowanych wybieranych na zgromadzenia...