Dr Piotr Berkowski

note /search

Żelbetowa wykonywana w technologii prefabrykacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2114

Opis konstrukcji: Projektowana konstrukcja to hala żelbetowa wykonywana w technologii prefabrykacji. Hala będzie halą dwunawową. Lewa nawa będzie wyższa od prawej. Na lewej hali będzie znajdowała się także suwnica. Obudowa zarówno ścian jak i dach...

Badanie i zmiany stanu istniejących fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2275

Pytanie 89 : Zakres badań stanu istniejącego fundamentów Badanie stanu istniejącego konstrukcji obejmuje:  Opis i diagnostykę rys ,  Sprawdzenie pionowości poszczególnych ścian i słupów ,  Niwelację ( np. cokołu budynku),  Obliczenie naprężeń w pasmach odcinków murów zagrożonych lub ju...

Fundamenty pod maszyny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1960

63) SYSTEMATYKA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY W skład założeń projektowych powinny wchodzić: a) dane charakteryzujące maszynę: -nazwa, typ, prędkość obrotowa, moc, ciężar itp. -usytuowanie maszyny na fundamencie i sposób jej umocowania, -rysunki dyspozycyjne, dotyczące górnej części fundamentu, a pr...

Kominy przemysłowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2079

40.Oczyszczanie produktów spalania przed wprowadzeniem do atmosfery Oprócz należytej obsługi palenisk i zwiększenia wysokości kominów, służą urządzenia odpylające, działające na zasadzie mechanicznej, elektrycznej lub dźwiękowej. Rodzaj zastos...

Produkcja elektryczności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

17. PROCES PRZEMIANY ENERGII W PRODUKCJI ELEKTRYNOŚCI I CIEPŁA Zadaniem elektrowni jest wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej w postaci gorącej wody, lub pary. W elektrowni parowej zachodzi przemiana energii chemicznej paliwa na energię elektryczną poprzez trzy fa...

Przemysł cementowy w Polsce XXI w. -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

11. Przemysł cementowy w Polsce XXI w. Obecnie w Polsce mamy 11 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym, 5 przemiałowni cementu, 1 zakład produkujący cement biały i 1 cement glinowy. Branża cementowa jest całkowicie sprywatyzowana. W roku 2003 została zakończona techniczna modernizacj...

Przemysł miedziowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wszystkie budynki zostały podzielone dylatacjami poprzecznymi i podłużnymi na niezależne sekcje. Rozstaw dylatacji poprzecznych przyjęto przeważnie około 25 m, natomiast nawy budynków oddzielono dylatacjami podłużnymi. Rozmiary między dylatacyjnych sekcji budynków wielopiętrowych dobierano zawsz...

Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 742

Zabudowa powierzchniowa kopalni rudy miedzi składa się z: - z cześci szybowej i części odkrywkowej. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w EUROKODACH: - mogą być zmieniane w Załącznikach Krajowych. Do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych stosowane są następujące skale intensywności: - M-R...

Rozwój przemysłowy w historii Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

1. Początki państwowości, a rozwój przemysłowy ziem będących pod panowaniem Mieszka I Wchłonięcie przez państwo Mieszka I terenów południowych-górskiech dało mu dostęp do kopalnych bogactw naturalnych, takich jak: - złoto: Zastosowanie: ozdoby, waluta Formy występowania: - złoty piasek (dno rz...

Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2723

57. Przepływy materiałów w silosach żelbetowych i stalowych W silosie o konstrukcji żelbetowej wyróżniamy następujące rodzaje przepływów składowanego materiału: Przepływ masowy (1a) Przepływ rdzeniowy (1b-e) Przepływ nieokreślony (…) Rodzaj przepływu zależy od