Dr Pilśniak

Wykład - mobilność metali w glebie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Pilśniak
  • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

CHEMIA ŚRODOWISKA MOBILNOŚĆ METALI W GLEBIE - SYMULACJA WYMYWANIA PRZEZ DESZCZE O RÓśNYM PH Spektrometr zastosowany w ćwiczeniu jest spektrometrem jednowiązkowym, którego schemat przedstawiony jest poniŜej. mgr inŜ. Helena Stecka 1. Wstęp Na stęŜenie dostępnych dla roślin metali w glebie wp...