Dr Paweł Zamora

note /search

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przed...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2611

Wiek XV i XVI to okres wielkich odkryć geogr., podróży Kolumba, Magellana. Wykształtował się system gospodarki europejskiej, gdzie kilka krajów specjalizowało się w produkcji towarów przemysłowych (potęga- Anglia). Europa środ. i wsch. to rolnictwo i przemysł surowców. Kolejnym etapem były podboje...

Zagadnienia do egzaminu makroekonomia- zamora

  • Makroekonomia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 14210

zagadnienia (tylko) do egzaminu z makroekonomiu dr. Zamory: Model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży w krótkim i długim okresie, Czynniki określające popyt i podaż zagregowaną. Równowaga w modelu AS-AD. Polityka makroekonomiczna w modelu AS-AD, Szoki popytowe i podażowe, Model IS-LM,