Dr Paweł Wójs

Psychologia - materiały - Samospełniające się proroctwo

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wójs
 • Psychologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3101

1) WSTĘP W psychologii występuje termin samospełniającego się proroctwa, są to przewidywania dotyczące wydarzeń w przyszłości, które zmieniają ich wynik zgodnie z tym, czego się oczekiwało. Występuje ono wówczas, gdy inform...

Psychologia społeczna - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wójs
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4165

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Psychologia - teorie agresji

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wójs
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3269

3 teorie agresji Podejście biologiczne Za przyczynę zachowań agresywnych uznaje się tu cechy wrodzone. Pierwszym przedstawicielem tego podejścia był Sheldon. W swojej pracy „Wstęp do psychiatrii konstytucjonalnej, wyraził pogląd, że psychologia winna skupić się na człowieku i jego wnętrzu, a nie w...

Pomiar ciśnienia i wzorcowanie manomentrów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Wójs
 • Mechanika płynów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: p - ciśnienie (Pa), Fn - składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S - powierzchnia (m²). W przypadku gazów w sta...

Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Wójs
 • Mechanika płynów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2191

MECHANIKA PŁYNÓW I Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły - zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występuj...