Dr Paweł Wójs

note /search

Psychologia - materiały - Samospełniające się proroctwo

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3703

1) WSTĘP W psychologii występuje termin samospełniającego się proroctwa, są to przewidywania dotyczące wydarzeń w przyszłości, które zmieniają ich wynik zgodnie z tym, czego się oczekiwało. Występuje ono wówczas, gdy inform...

Psychologia społeczna - Efekt pierwszeństwa

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4557

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ...

Psychologia - teorie agresji

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3661

3 teorie agresji Podejście biologiczne Za przyczynę zachowań agresywnych uznaje się tu cechy wrodzone. Pierwszym przedstawicielem tego podejścia był Sheldon. W swojej pracy „Wstęp do psychiatrii konstytucjonalnej, wyraził pogląd, że psychologia winna skupić się na człowieku i jego wnętrzu, a nie w...

Pomiar ciśnienia i wzorcowanie manomentrów-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika płynów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: gdzie: p - ciśnienie (Pa), Fn - składowa siły prostopadła do powierzchni (N), S - powierzchnia (m²). W przypadku gazów w sta...

Mechanika płynów-pytania i odpowiedzi - Zjawisko włoskowatości

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika płynów
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2429

MECHANIKA PŁYNÓW I Zjawisko włoskowatości: Inaczej kapilarnośc. Zjawisko wznoszenia się cieczy (gdy menisk jest wklśsły - zwilżanie) i opadanie cieczy ( gdy menisk jest wypukły ) w cienkich kapilarach spowodowanie dodatkowym ciśnieniem. Zjawisko napięcia powierzchniowego: zjawisko fizyczne występuj...