Dr Paweł Perkowski - strona 2

Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

ĆWICZENIE 7. Ćwiczenie 1. (przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity) Doświadczenie: a) stosując zestaw z żarówką i elektrodami węglowymi badamy przewodnictwo roztworów następujących substancji: roztwór C 12 H 22 O 11 , C 6 H 5 CH 3 , CHCl 3 , C...

Ewolucje składu atmosfery - opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Opisz ewolucje składu atmosfery ziemskiej w aspekcie procesów chemicznych i fizycznych w niej zachodzacych Podczas formowania naszej planety 4,5-5 miliardów lat temu gazy rozpuszczone w magmie wydobywały się z niej tworząc pierwotną at...

Ph roztworu - wskaźniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

co to jest ph roztworu-  pH - to ilościowe określenie kwasowości oraz zasadowości roztworu wodnego. pH możemy wyrazić za pomocą wzoru: pH = -log 10 [H + ] wskażniki to indykatory ,za pomocą których określimy środowisko substancji.Z życia codziennego mamy -wywar z czerwonej kapusty (ma kolor malin...

Podstawowe typy związków nieorganicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1127

Ćwiczenie 4 Podstawowe typy związków nieorganicznych Zadanie 1. Otrzymywanie i właściwości tlenków . spalanie magnezu w powietrzu i identyfikacja produktów reakcji O bserwacje : Magnez szybko zapala się jasnym, świecącym płomieniem. Po dodaniu go do wody z dodatkiem

Chemia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1491

Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady. 2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady. Jakie efekty...

Rozpuszczalność - reakcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu. Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla...

Roztwory właściwe i koloidalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1. Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje : NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski :...

Pytania na egzamin z chemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

Związki biogenne  – limitują rozwój życia, azot i fosfor. Pierwiastki niezbędne do życia – C, H, O Eutrofizacja  – jest zespół procesów fizycznych i chemicznych  wywołanych nadmierną ilością substancji biogennych w wodach  prowadzący w efekcie do zaniku życia w zbiorniku i do osadzenia  osadów denn...