Dr Paweł Majewski

note /search

Smutek tropików- Nambikwara

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 308
Wyświetleń: 980

Historia Ameryki prekolumbijskiej wbrew dotychczasowej opinii sięga 15-20 tysięcy lat. Świadczą o tym rozliczne znaleziska (np. narzędzia) datowane węglem oraz materiały jakie były przez człowieka wykorzystywane- np. kości mamuta. Nie wiadomo dokładnie kiedy przybył tam pierwszy człowiek, ale biorą...

Trzeci szympans - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Ludzi i zwierzęta wiele łączy i dzieli- przede wszystkim buta, że jesteśmy lepsi. Teza Darwina musiała wywołać oburzenie- do dziś gorszy niektórych. Podobieństwo do szympansa jest jednak uderzające (98% wspólnych genów), ponadto znaleziono wiele ogniw pośrednich. 100 tysięcy lat temu różnica ta był...

Ukryty wymiar antropologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Przestrzeń trwała jest podstawą organizacji działalności grupowej i indywidualnej- jej kształt warunkowany jest kulturowo. Przykładem zorganizowania przestrzeni trwałej jest podział domu na pomieszczenia o wyspecjalizowanych funkcjach: Do XVIII nie było takiego podziału- funkcje pomieszczenia były...

Zaświadczające "ja" - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

ZAŚWIADCZAJĄCE „JA” Znowu odwołanie do Dziennika Malinowskiego. Jeśli próbuje się zrealizować podejście do etnografii opartej na totalnym zanurzeniu, to trzeba zanurzyć się w czymś znacznie obszerniejszym niż życie tubylców. Własne JA, nie chodzi o to, aby stać się tubylcem. To problem prowadzeni...

Geertz o naturze antropologicznego rozumienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1071

GEERTZ „Z PUNKTU WIDZENIA TUBYLCA”. O NATURZE ANTROPOLOGICZNEGO ROZUMIENIA Malinowski w Dzienniki w ścisłym znaczeniu tego słowa łamie mit antropologa-kameleona, doskonale zestrojonego z otoczeniem, wcielonego ideału empatii, taktu, cierpliwości, za którego sam był powszechnie uważany. Po ukazaniu...

Kolonializm - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1260

Kolonializm Kłopoty z kolonializmem - rywalizacja o kolonie stawała się składową starć europejskich imperializmów. Lata 60 dekadą dekolonizacji. Postkolonialny problem pogłębiania się zależności i narastającego dystansu między grupą krajów bo...

Leslie White - poglądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

Inspiracje White'a: Ewolucjonizm Morgan- rola własności w określaniu stosunków społecznych, systemy pokrewieństwa Durkheim, Malinowski, Radcliffe- Brown Marks i Engels- czynniki technologiczne i ekonomiczne odgrywają główną rolę w kształt...

Materializm kulturowy Harrisa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1974

Materializm kulturowy - Harrisa Materializm kulturowy jest to strategia w próbie zrozumienia przyczyn różnorodności i podobieństw między społeczeństwami i kulturami. Zakłada, że ludzkie społeczne życie jest odpowiedzią na praktyczne problemy ziemskiej egzystencji. Koncepcja Harrisa jest w opozycji...

Moralność genu - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Każdy organizm jest tylko nośnikiem zestawu genów wybranych z pośród wszystkich genów tworzących gatunek. Samuel Butler zwykł mówić: „kura jest tylko sposobem jaja na zrobienie drugiego jaja”. W procesie doboru naturalnego pewnego geny zys...

Morfologia społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Morfologia społeczna- nauka, której celem jest wytłumaczenie materialnego substratu społeczeństw, tzn kształtu jaki one przyjmują zasiedlając określone terytorium, liczebności i gęstości populacji, jej rozmieszczenia, oraz ogółu spraw, które służą jako nośniki życia zbiorowego. W przeciwieństwie do...