Dr Paweł Kryczko

note /search

Finanse jednostek terytorialnych

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W róznych państwach wypracowano różne modele podziału środków między jednostkami samorządu a państwo. System centralny - jednostki są na garnuszku budżetu centralnego w 100%, pozyskują środki w 100% z budżetu państwa. Model zdecentralizowany - wszystkie ...

Wieloletni plan finanosy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

Wieloletni plan finansowy W sierpniu 2010 roku uchwałą RM przyjęto wieloletni plan finansowy państwa na lata 2010 - 2013 Obowiązek ten nałożono na RM ustawą o finansach publicznych. Roczne planowanie budżetowe jest zbyt krotkie dla realizowania jakiejkolwiek strategii, polityki finansowej - tą uc...

Prawo bankowe

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1939

Prawo bankowe Definicja normatywna banku - art. 2 ustawy Prawo bankowe - z definicji tej wynika, że po pierwsze bank jest odrębną osobą prawną. Banki są osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z zasadami ustaw. W tym zakresie należy pamiętać, że poza prawem bankowym w grę wchodzi szerego innych ustaw ...

Prawo Międzynarodowe publiczne - społeczność międzynarodowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2506

Prawo międzynarodowe publiczne notatki z ćwiczeń u dr. Szwedo. Co to jest społeczność międzynarodowa? Społeczność międzynarodowa sensu stricto to ogół suwerennych państw. Aspekt zewnętrzny suwerenności - samowładność - niezale...