Dr Paweł Korzeniowski

note /search

Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 7175

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, pojęcie prawne ochrony środowiska, obszary prawnej regulacji ochrony środowiska, rola metody administracyjno-prawnej, prawne formy korzystania ze środowiska. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, ...

Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 6272

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Mor...