Dr Paweł Kamiński

note /search

Materiały inżynierskie a ekosystem - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Materiały inżynierskie a ekosystem (oddziaływanie środowiska na materiały i materiałów na środowisko). MATERIAŁY A EKOSYSTEM Podstawowy konflikt ludzkości -dążenie do obfitości dóbr a zachowanie zdrowego otoczenia człowieka -człowiek nie potrafi produkować bezodpadowo -znacząca cześć substanc...

Systematyka i właściwości podstawowych materiałów inżynierskich

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1512

Systematyka i właściwości podstawowych materiałów inżynierskich. Podstaw materiały inżynierskie to: 1. Metale 2. Ceramika 3. Szkła 4. Polimery 5. Elastromery 6. Kompozyty Metale charakteryzują się korzystnym połączeniem wysokich właściwości wytrzymałościowych i plastycznych w szerokim zakr...

Tensor naprężenia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547

Tensor naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Charakterystyka prostych i złożonych przypadków wytrzymałościowych. Tensor naprężeń: Naprężenie to miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrzny...

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1589

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich (charakterystyki naprężeniowoodkształceniowe. Właściwości mech. Mat. Powiązane są z jego reakcja na obciążenie lub odkształcanie. Zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, określana jako jego wytrzymałość mechaniczna, stanowi pods...

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2184

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił. Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na osie układu są równe zeru i moment wszystkich sił względem dowolnego punktu O płaszczyzny działania sił jest równy zeru. Jeżeli moment układu sił wzg...

Materiały inżynierskie, a ekosystem.

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

Materiały inżynierskie a ekosystem (oddziaływanie środowiska na materiały i materiałów na środowisko). MATERIAŁY A EKOSYSTEM Podstawowy konflikt ludzkości -dążenie do obfitości dóbr a zachowanie zdrowego otoczenia człowieka -człowiek nie potrafi produkować bezodpadowo -znacząca cześć substanc...

Tensor naprężenia - wykład

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1897

Tensor naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Charakterystyka prostych i złożonych przypadków wytrzymałościowych. Tensor naprężeń: Naprężenie to miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrzny...

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2660

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich (charakterystyki naprężeniowoodkształceniowe. Właściwości mech. Mat. Powiązane są z jego reakcja na obciążenie lub odkształcanie. Zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, określana jako jego wytrzymałość mechaniczna, stanowi pods...

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił. Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na osie układu są równe zeru i moment wszystkich sił względem dowolnego punktu O płaszczyzny działania sił jest równy zeru. Jeżeli moment układu sił wzg...