Dr Paweł Jabłoński

note /search

Materiały do definicji i podziału logicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 4865

DEFINICJE Poniższej definicji nadaj stylizację słownikową, a następnie semantyczną. Czy definicja ta zawiera błąd, jeśli tak, to jaki i na czym on polega? Miasto to miejsce w którym mieszkają ludzie Desygnat nazwy to informacja o ilości słów...

Logika dla prawników - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 5628

S SP gr. A Imię i nazwisko Nr indeksu Data. Podpis. Punktacja : Do zdobycia 30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do 6) prawnik, mieszkaniec Polski osoba mająca więcej niż 10 lat, osoba mająca mn...

Logika dla prawników - egzamin 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 3871

S SP gr. B Imię i nazwisko Nr indeksu Data. Podpis. Punktacja : Do zdobycia 30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do 6) prawnik, osoba posiadająca prawo jazdy osoba mająca więcej niż 10 lat, osob...

Logika dla prawników - egzamin 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2520

N SP gr. B Imię i nazwisko Nr indeksu Data. Podpis. Punktacja : Do zdobycia 30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do 6) prawnik, osoba posiadająca prawo jazdy osoba mająca więcej niż 30 lat, osob...

Logika dla prawników - egzamin 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 2912

A Imię i nazwisko Nr indeksu Data. Podpis. Punktacja : Do zdobycia 30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do3pkt.) nie-ustawa, nie-akt prawny nie-człowiek, nie-istota mieszkająca w Afryce miasto,...

Materiały do nazw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2450

NAZWY Podaj przykład nazwy, która jest zarazem: prosta, generalna i konkretna abstrakcyjna i złożona generalna i jednostkowa zbiorowa, złożona, konkretna, generalna i pusta ogólna i prosta indywidualna i złożona Pokaż na odcinku oraz nazwij stosunek między zakresami następujących nazw: usta...

Materiały do wnioskowań niededukcyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2499

WNIOSKOWANIA NIEDEDUKCYJNE Pewien młody sędzia myślał tak: Zawsze było tak, że oskarżony, który przychodził na rozprawę niestarannie ubrany, okazywał się winnym zarzucanych mu czynów. A zatem i ten oskarżony, który teraz przede mną stoi niestarannie ubrany, okaże się winnym . Jakie wnioskowanie z...

Materiały do wnioskowań prawniczych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3640

WNIOSKOWANIA PRAWNICZE Sąd Najwyższy uznał kiedyś, że obowiązująca w postępowaniu karnym reguła, wedle której termin do wniesienia pisma procesowego jest zachowany, gdy osoba uwięziona złożyła przed jego upływem pismo w zarządzie więzien...

Formalizacji wnioskowa i sprawdzania tautologiczności funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4102

Zrekonstruuj podane poniżej wnioskowanie . Zamień je na funkcję logiczną, a następnie sprawdź przy pomocy metody dowodu nie-wprost, czy tak otrzymana funkcja jest tautologiczna. Następnie powiedz, czy wnioskowanie to zawiera błąd, jeśli zaś tak, to jak nazywamy ten błąd i na czym on polega. Jeśli...

Elementy teorii argumentacji cz. 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 392
Wyświetleń: 882

: Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dwa typy dyskusji, zasady racjonalnej dyskusji, implikatura konwersacyjna, sofizmat...