Dr Paweł Drobny

note /search

Konkurencyjnośc przedsiebiorstw - pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2793

...Drobny _Konkurencyjność przedsiębiorstw Pytania testowe: 1. Pomoc publiczna, która pomoc dowzolona z mocy prawa: pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, że przyznawana jest bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów i pomoc na naprawę...

Mikroekonomia - Drobny wykład IV

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5313

KOSZTY UWZGLĘDNIANE I POMIJANE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI KOSZTY ISTOTNE – koszty różniące się dla poszczególnych opcji działania; KOSZTY STAŁE – koszty, których wysokość nie zależy od opcji działania; KOSZTY UTRACONE – koszty, które zostały poniesione w przeszłości i nie mogą ulec zmianie na sku...

Egzamin pytania i odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność na rynku turystycznym
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4277

Pytania z egzaminu Konkurencyjność przedsiębiorstw: Konkurencja jako stan czy proces (trzeba dopracować): Konkurencja jako cecha wolnego rynku bywa charakteryzowana jako pewien jego stan bądź proces, którego uczestnicy przejawiają aktywność. Konkurencja jako stan, w szczególności konkurencja dosko...

Mikroekonomia - wykład I

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1638

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: rynek, pieniądz, kalkulacja, cena, kapitał. ...

Mikroekonomia - wykład V

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1183

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: poziom produkcji firmy, cena rynkowa, czysty monopol, dyskryminacja cenowa, maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa. ...