Dr Paweł Cabała

note /search

Strategia biznesu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1393

Strategia biznesu Zakładu Usług Remontowych Branży Metalowej SPIS TREŚCI I I 1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY Zakład Usług Remontowych Branży Metalowej. 1.1. Podstawowa działalność Podstawową działalnością firmy są usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń energetycznych, których głównym zlecen...

Strategia firmy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1939

TWORZENIE STRATEGII FIRMY Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w otoczeniu i w samej organizacji. Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę dzia...

Strategia SWATCH AG - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1680

Strategia SWATCH AG Prezentacja marki Swatch. W 1931 roku powstała szwajcarska firma ASUAG (General Corporation of Swiss Horological Industries Ltd.). Była to największa korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą zegarków w Szwajcarii. Składała się z wielu przedsiębiorstw, włącznie ze znany...

Rozwój

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5334

Model rozwoju małych i średnich firm N.C. Churchill oraz V.L. Lewis dzięki swoim badaniom na 83 przypadkach, stwierdzili iż każda firma znajduje się na jednym z pięciu przedstawionych przez nich etapów rozwoju: powstania, przetrwania, sukcesu, wzrostu oraz dojrzałości. Etap Nazwa Liczba % I ...

Strategia - istota, cele i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1680

1. Wprowadzenie do strategii. Koncepcja strategii - termin strategia wywodzi się z wojskowości. Encyklopedia Popularna definiuje strategię następująco: „ strategia to część sztuki wojskowej obejmującej teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji

Zarządzanie rozwojem

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

Strategia to podejście, według którego organizacja zmierza do najkorzystniejszego wyróżnienia się na tle konkurentów, za pomocą połączenia swoich wszystkich mocnych stron. Strategię zarządzania możemy rozumieć również jako „naczelną orientację (...) która wyraża dominujący kierunek działania dane...