Dr Paulina Nowak

note /search

ARiMR - materiały na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4060

Instrumenty ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnie...

TRANSPORT JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO-prezen...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5712

Prezentacja dotyczy transportu, jako źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je dr Paulina Nowak. Notatka złożona jest z dwóch plików, z czego jeden to treść prezentacji a drugi to sama prezentacja. Notatka zawiera informacje t...

Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia....

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 8302

Z notatki można się dowiedzieć: jakie jest znaczenie sektora MSP w Polsce, jaka jest liczba zarejestrowanych MSP, jaka jest struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, jaki jest udział MSP w tworzeniu PKB i wartości dodanej brutto ogółem, w jaki sposób sektor MSP stymuluje wzrost gospodar...

GIEŁDA-przygotowane informacje na ćwiczenia

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2632

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH to rynek papierów wartościowych. Transakcje są zawierane między pośrednikami, do których można zaliczyć maklera, brokera, domy (biura) maklerskie. Makler to pośrednik w transakcjach giełdowych, konieczność uzyskania licencji zapewnia, że zawód maklera wykonują jedynie...

Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzedzia ...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3164

Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzędzia  oddziaływania na popyt i poda  na pracę.    Instrumenty  polityki  zatrudnienia  ukształtowane  przez  teorię  i  praktykę  dzielimy  na następujące grupy:  -  s...

Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4032

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: jakie są cele restrukturyzacji PKP, założenia programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, co to są usługi i sektor usług, jakie wyróżniamy rodzaje usług, jakie są główne czynniki wpływające na rozwój sektora usług, jakie wyróżniamy funkcje gospod...

Analiza finansowa - wskaźniki podstawowe

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673

docx. Notatka zawiera takie informacje jak: wskaźniki podstawowe, wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa to jeden z elementów analizy finansowej. Dokonuje się jej na bazie danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. W tej analizie wyróżniamy cztery...