Dr Olga Dryla

note /search

Historia filozofii - filozofia średniowieczna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Historia filozofii
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1967

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - filozofia średniowieczna = chrześcijańska - rozwój jeszcze w czasach starożytnych i współwystępowanie z filozofią grecką (II, III w. n.e.) - zupełne novum! Nowy nurt filozofii - II / III do VI w. - ksz...

Historia filozofii - filozofia nowożytna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Historia filozofii
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2954

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - XVII, XVIII w. - końcówka XVI - pocz. XIX - Bacon - filozof okresu przejściowego, renesansowego - renesansowy rozwój nauki, filozofia- nauka o człowieku budowana w sposób ścisły, analityczny - ostatni przedstawiciel filozofii nowożytnej ) Immanuel Kant ( 1) okres przedkrytyc...

Historia filozofii - filozofia XIX i XX w

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

FILOZOFIA XIX I XX-WIECZNA -różnorodność nurtów i myśli - UTYLITARYZM - typ postrzegania świata - ojciec utylitaryzmu  Jeremy Bentham (stworzył pojęcie!!!) - J.S. Mill - utylitaryzm = użyteczność 1) JEREMY BENTHAM (1748-1832) - społecz...