Dr Olejnik - strona 4

Kryterium potrzeb informacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

kryterium potrzeb informacyjnych: stałe - prowadzone systematycznie, część źródeł informacji jest stale wykorzystywana w celu regularnego zbierania danych, służą do wykrywania potencjalnych zagrożeń ze strony konkurentów lub identyfikacji szans rynkowych; okresowe - prowadzi się regularnie co pewie...

IP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Olejnik
 • Lokalne sieci komputerowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

IP IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem p...

Metody pomiaru sondażowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

M etody pomiaru sondażowego różnią się stopniem anonimowości i kontroli pomiaru. Metody pośrednich pomiarów sondażowych - wszelkiego rodzaju odmiany pomiarów ankietowych : Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów

Ograniczenia w procesie badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

OGRANICZENIA Istnieje wiele różnorodnych ograniczeń w procesie badań marketingowych: pominięcie kwestii ważnych z punktu widzenia celu badań; błędy w konstrukcji narzędzia pomiarowego; niewłaściwa metoda doboru próby do badań; niereprezent...

Badania rezultatów dzialania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Badania rezultatów działania przedsiębiorstwa (mierniki działalności): Jaka jest wielkość bieżącej sprzedaży każdego produktu? Jaki jest obecny udział w rynku każdego produktu? Jaka jest wielkość sprzedaży i udział w rynku w przekroju segmentów konsumentów, regionów sprzedaży, itp.? Jaki jest wi...

Typowy proces badania marketingowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: proces realizacji badania marketingowego, faza realizacji badania, doświadczenia i wnioski następnych badań, metody projektowania, metody doboru prób....

System informacji marketingowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: system informacji marketingowej, decyzje marketingowe, nabywcy, konkurenci, decydenci...