Dr Olejnik - strona 2

Rodzaje doboru losowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Rodzaje doboru losowego : Losowanie proste (bez zwracania) - losuje się za pomocą tablic liczb losowych, stosowane przy niewielkiej populacji badanej i przy nieznanej jej strukturze. L...

Rodzaje pomiarów ankietowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Rodzaje pomiarów ankietowych: wywiad telefoniczny - dotyczy zazwyczaj jednej sprawy, jest często stosowany do szybkich badań oceny, życzeń i zamierzeń konsumentów ; metoda delfic...

Rodzaje pytań w badaniach marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Rodzaje pytań: zamknięte - zawierają gotowe odpowiedzi do wyboru, wyróżnia się alternatywy - umożliwia wybór jednej odpowiedzi z podanych oraz kafeterie - umożliwia wybór więcej niż jednej odpowiedzi; otwarte - umożliwiają swobodną wypowiedź respondentowi; półotwarte - oprócz odpowiedzi do wyboru u...

Skala pomiarowa badan marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Skala pomiarowa - odwzorowanie, czyli model rzeczywistych zjawisk i ich relacji. skale buduje się przyporządkowując symbole mierzonym cechom według określonych zasad. czynność tę nazywa się skalowaniem . Skale pomiarowe: nominalna - najniż...

Tabulacja danych- tabulacja prosta i złożona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Po zakończeniu procesu redukcji dane są wstępnie prezentowane w postaci opisowej, tabelarycznej i graficznej. Obliczane są także sumaryczne mierniki statystyczne. Jednak przedstawione w tej formie dane nie zawsze dostarczają poszukiwanych informacji. W analizach zebranych danych wykorzystuje się n...

Klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Uproszczona klasyfikacja jednowymiarowych metod analizy. metody estymacji: estymacja punktowa, estymacja przedziałowa; metody testowania hipotez: testy nieparametryczne, testy parametryczne. Estymacja punktowa: do punktowego oszaco...

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Wielkość próby Punktem wyjścia, a jednocześnie główna przyczyną każdego badania marketingowego jest zapotrzebowanie na informacje ze strony decydentów, zwłaszcza tych ze strefy działalności marketingowej. Potrzebna informacja umożliwia lub ułatwia podjecie konkretnej decyzji lub zespołu decyzji. Je...

Wybór metody badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

WYBÓR METODY BADAWCZEJ I NARZĘDZIA POMIAROWEGO ORAZ ZASADY BUDOWY KWESTIONARIUSZA WYWIADU Przedmiot i istota pomiarów: Przedmiotem pomiaru wtórnego są dane, czyli wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych. Przedmiotem pomiarów pierwotnych jest cecha rzeczy, osoby, zdarzenia lub stany....

Wywiad i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2184

W ywiad - metoda polegająca na komunikowaniu się z podmiotem badań, opiera się na bezpośrednich, ustnych wypowiedziach respondentów. Dostarcza informacji jak ludzie postrzegają i oceniają wybrane zjawiska i jak zamierzają się wobec nich zachować. Wybór rodzaju wywiadu - dokonuje go badacz. Wywiady...

Zasadność prowadzenia badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Z asadność prowadzenia badań marketingowych - w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej pojawiają się nowe problemy decyzyjne obarczone dużą niepewnością co do możliwych sutków. Podjęcie właściwej decyzji wymaga, więc dodatkowych informacji w celu minimalizacji ryzyka podjęcia błęd...