Dr Olejnik

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu w zależności od zastosowanej formy pomiaru - instrument pomiarowy składający się ze zbioru pytań zapisanych w określony sposób na papierze lub w innej formie w celu wywołania pożądanych odpowiedzi. Etapy budowy kwestionariusza: Określenie celu i problemy badawcz...

Marketingowy system informacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Marketingowy system informacyjny - struktura, w ramach, której w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i procedury, a w efekcie powstaje uporządkowany przepływ odpowiednich informacji werw. i zew. pochodzących z badań marketingowych, pomagający w podejmowaniu decyzji marketingowych. Badania marketi...

Metody i zasady prezentacji wyników badań marektingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

METODY I ZASADY PREZENTACJI WYNIKÓW BADAŃ Zazwyczaj stosuje się jednocześnie metodę pisemną i ustną prezentacji wyników badań. Forma prezentacji wyników powinna być przejrzysta, ciekawa i ściśle na temat. Dobry raport koncentruje się na decyzji i pomaga w jej podjęciu. Należy unikać szczegółów m...

Obserwacja i rodzaje obserwacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Obserwacja - polega na rejestracji i analizie zachowań ludzkich i skutków ich działań, umożliwia opis preferencji i atrakcyjności towarów dla klientów. Jest to uniwersalna metoda badań, lecz niesamodzielna. Od obserwacji wszystko się zaczyna i na niej kończy, pełni ona rolę pomocniczą towarzysząc i...

Ocena wyników badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

OCENA WYNIKÓW BADAŃ Trafność - odnosi się do pomiaru, a zwłaszcza do zastosowanego instrumentu pomiarowego; można też mówić o trafności całego badania opartego na danym, pomiarze. Ocena trafności badania musi upewnić badacza, że użytkownicy zinterpretują wyniki poprawnie i w związku z tym nie popeł...

Organizacja badań w terenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ORGANIZACJA BADAŃ W TERENIE ORGANIZACJA BADAŃ W TERENIE • Listy „zapowiednie” • Instrukcja dla ankietera • Schemat doboru próby • Formularz sprawozdania z badań • Upoważnienie imienne an...

Proces doboru próby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Proces doboru próby Ustalenie populacji badanej: Populacja badana (generalna) - skończona zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badań i, o której badacz chce uzyskać informacje w celu rozwiązan...

Projektowanie badania marketingowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Projektowanie badania marketingowego: Określenie celu badań Analiza sytuacji Zdefiniowanie problemu decyzyjnego i badawczego Dobór próby (metody doboru próby, próba minimalna i jej skład) Wybór metody badawczej Wybór instrumentu pomiarowego...

Redakcja pomiaru danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Redakcja pomiaru - polega na sprawdzeniu otrzymanych danych z punktu widzenia ich czytelności i dokładności. Zadaniem redaktora jest również naniesienie odpowiednich poprawek i uzupełnień w miejscach, gdzie jest to konieczne i możliwe. Redakcja jest również określana mianem weryfikacji formalnej i ...

Redukcja danych do analizy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Redukcja danych - jest procesem przystosowywania surowych danych do ich analizy. Dane surowe mają postać wypełnionych kwestionariuszy, często mogą występować w nadmiarze. W procesie redukcji danych surowych są one kontrolowane, redagowane, wprowadzane do komputera, kodowane, klasyfikowane, zliczane...