Dr Nowak - strona 4

Rozwiązania organizacyjne pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Czym jest, w istocie rzeczy, wdrażanie marketingu (koncepcji marketingowej)? Jakiego rodzaju umiejętności ono wymaga - proszę je określić i krótko wyjaśnić ich sens. Wdrażanie marketingu - proces, który przemienia strategie i plany marketingowe w działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych ...

Marketing w organizacji - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Przed jakiego rodzaju wyzwaniami obecnie stoi marketing jako sfera funkcjonalna zarządzania przedsiębiorstwem? Zatem, jakie zasadnicze „wyznaczniki” warto brać pod uwagę formułując strategie i taktyki marketingowe? Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie marketing: globalizacja rynku - d...

Podejmowanie decyzji o cenie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Proszę krótko omówić logikę dziewięciu strategii jakościowo-cenowych (od „strategii najwyższej jakości” do „strategii oszczędności”). Strategie leżące na przekątnej tj. 1, 5, 9 mogą współistnieć na rynku, tj. jedna firma może oferować produkty wysokiej jakości po wysokiej cenie, druga produkty śred...

Strategia w biznesie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Proszę krótko scharakteryzować sens działań, jakie obejmuje proces strategicznego planowania marketingowego w przedsiębiorstwie (od „definiowania misji” do „usuwania lub zmniejszania zaangażowania w słabe SJB”). Definiowanie misji przedsiębiorstwa - Misja ma dać kadrze przedsiębiorstwa poczucie wsp...

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego Przedsiębiorstwo przemysłowe to organizacja gospodarcza produkująca wyroby lub usługi przemysłowe , wyodrębniona ekonomicznie i organizacyjnie mająca osobowość prawną jest ono właścicielem, dzierżawcą lub dysponentem określonego majątku. może być samodzielnym po...

Koszty zapasów - rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

10. Koszty zapasów - rodzaje Koszty tworzenia zapasów - (koszty zamawiania) wysokość kosztów związanych ze złożeniem zamówienia jest niezależna od jego wielkości. Na koszty tworzenia zapasów wpływają: - koszty wstępne - koszty złożenia zamówienia - koszty ponoszone po złożeniu zamówienia Koszty...

Pracochłonność wyrobu - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

Pracochłonność wyrobu - pracochłonność wyrobu to suma normatywnych czasów wykonania wszystkich operacji. Pracochłonność wyrobu obejmuje czas pracy robotnika bezpośrednio produkcyjnego jak i czas przerw. Metody zamawiania z sytuacji zapotrzebowania niezależnego Sytuacja zapotrzebowania niezależneg...

Rodzaje cyklów - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Rodzaje cyklów - charakterystyka cykl produkcyjny - czas od rozpoczęcia podstawowego procesu produkcyjnego poprzez przechodzenie poszczególnych faz wytwarzania do momentu jego zakończenia i przekazania gotowego wyrobu do dyspozycji odbiorcy ; - cykl przygotowania produkcji - cykl wytwarzania - cykl...

Strategie mocy produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Strategie mocy produkcyjnej Strategia nadmiaru - moc produkcyjna jest zwiększana w oczekiwaniu na wzrost popytu - gwarantuje, że organizacja zawsze będzie w stanie zaspokoić cały popyt, nawet w okresach jego znacznego wzrostu - dzięki niej można zawsze uprzedzić zamiary konkurencji - może być ba...

Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

OBLICZENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd. 5.1. Dane ogólne. Wymiary Długość 13,10 m Szerokość 8,60 m Wysokość kondygnacji piwnica w świetle 2,20 m w obrysie zewnętrznym 2,50 parter w świetle 2,70 w obrysie zewnętrznym 3,00 piętro w świetle 2,80 w obrysie z...