Dr Nowak - strona 3

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA UC. 1.1. Warstwy ściany zewnętrznej. Warstwa konstrukcyjna : cegła silikatowa pełna 25 cm Izolacja cieplna : styropian Warstwa licowa : cegła dziurawka 12cm 1.2. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów Materiał λ [W/mK] Cegła silikatowa 0,90 S...

Rozkład temperatury na ścianie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

ROZKŁAD TEMPERATURY W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Temperaturę na powierzchni styku materiałów oblicza się ze wzoru: Rx - suma oporów cieplnych na drodze od powietrza po stronie cieplejszej do płaszczyzny x RT - całkowity opór cieplny przegrody RT =...

Możliwości kondensacji pary wodnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KONDENSACJI PARY WODNEJ NA POWIERZCHNI PRZEGRODY DLA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. Obliczenia zestawiono w tabeli. Do wyznaczenia poszczególnych wartości wykorzystano poniższe wzory: Ciśnienie nasycone pary wodnej na zewnątrz przegrody: Ciśnienie pary wodnej na zewnątrz przegrody: C...

Kondensacja pary wodnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KONDENSACJI PARY WODNEJ WEWNĄTRZ PRZEGRODY ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ. 4.1. Przyjęto: temperatura powietrza wewnętrznego : ti = 20oC temperatura powietrza zewnętrznego : te = -5oC wilgotność względna powietrza wewnętrznego : φi = 55oC wilgotność względna powietrza zewnętrznego : ...

Nauki o zarządzaniu - odpowiedzi na kolokwiun

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Nauki o zarządzaniu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819

1. Zarządzanie  koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jak najbardziej efektywny (Mała Encyklopedia Ekonomiczna).  (Wg R.W. Griffina) zarządzanie to zestaw działań(obejmujących planowanie, podejmowanie decyzji organizowanie, przew...

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem - opracownie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 476

1.Czym jest koncepcja marketingowa? Na czym polega - generalnie rzecz biorąc - użyteczność koncepcji marketingowej dla zarządzania przedsiębiorstwem? Jaki wpływ na wyniki przedsiębiorstwa może mieć wdrażanie tej koncepcji? Koncepcja marketingowa - filozofia

Centralne ogrzewanie - Współczesny piec CO

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Ciepłownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Centralne ogrzewanie (CO) Współczesny piec CO We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy - jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzen...

Wykład - informacja marketingowa - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Dlaczego informacja marketingowa jest tak ważna dla zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie? Dotychczas kierowanie przedsiębiorstwa koncentrowało się na 4 zasadniczych zasobach: pieniądzach, materiałach, maszynach i na ludz...

Proces kontroli pytania i odpowiedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Na czym polega użyteczność kontroli jako elementu procesu zarządzania marketingowego? Praca wydziału marketingowego polega na planowaniu i kontroli działalności marketingowej. Ponieważ podczas wdrażania planów marketingowych może pojawić się wiele niespodzianek, dział ten musi stale kontrolować dzi...

Komunikacja marketingowa pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Proszę scharakteryzować sens i zakres decyzji warunkujących skuteczną komunikację marketingową (od „identyfikacji docelowego audytorium” do „ustalenia całkowitego budżetu promocji”). Decyzje warunkujące skuteczna komunikację marke...