Dr Nowak - strona 2

Ocena oświetlenia-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

OCENA OŚWIETLENIA OCENA OŚWIETLENIA 150. Normą ujmującą wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach jest norma: a) PN-EN 12464-1 b) PN-EN 15193 c) PN-EN 12100-2 Odpowiedź:a 151. Normą ujmującą wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oświetlenia we wnętrzach jest n...

Ocena ochrony cieplnej-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m2*K) / W b) kWh/m2 c) kW/m2 Odpowiedź:a 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału d i oporem R a) R=d*λ b) R=d/λ c) d=R/λ Odpowiedź:b...

Ocena systemu ogrzewania i ciepłej wody-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY 71. Zadaniem instalacji ogrzewania jest: a) regulacja i utrzymanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w chłodnych okresach roku b) stworzenie warunków jak najlepiej odpowiadających potrzebom ludzi lub proces...

Ocena wentylacji i chłodzenia-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondyg...

Fizyka budowli-zagadnienia prawne i ogólne pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWNE I OGÓLNE 1. Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa ? a) Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej b) Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków c) Zielona Księga Odpowiedź: b 2. Jaki akty prawny wprowadza świadectwa...

Analizowanie sytuacji marketingowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

4. ANALIZOWANIE SYTUACJI MARKETINGOWEJ CELE Rozumieć istotę strategicznego planowania marketingowego na poziomie całości przedsiębiorstwa Rozumieć logikę i strukturę procesu planowania marketingowego Znać istotę, rolę i główne składowe analizy sytuacji marketingowej 1. Rozumieć czym jest „strat...

Koncepcja marketingowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

1. Koncepcja marketingowa - wyznacznik zarządzania współczesnych organizacji CELE Rozumieć, dlaczego marketing jest tak ważny dla współczesnych organizacji Zrozumienie różnic pomiędzy odmiennymi podejściami (koncepcjami) przedsiębiorstw do działalności na rynku Znać komponenty (filary) koncepcji...

Określanie celów i strategii marketingowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

5. Określanie celów i strategii marketingowych. Pozycjonowanie i różnicowanie CELE Rozmieć rolę fazy formułowania celów i strategii w procesie planowania marketingowego Znać podstawowe strategie marketingowe Rozumieć istotę i strukturę strategii marketingu docelowego (S-T-P-R-MIX) 1. Poziomy za...

Uzyskiwanie zadowolenia klienta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Nowak
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

2. UZYSKIWANIE ZADOWOLENIA KLIENTA I BUDOWANIE RELACJI CELE Rozumieć, czym jest wartość dla klienta oraz całkowita wartość dostarczona klientom. Wiedzieć jak wiodące firmy organizują się, aby wytwarzać wysoką wartość dla klienta i uzyskiwać jego wysokie zadowolenie Wiedzieć jak przedsiębiorstwo m...