Dr Nowak

note /search

Chemia materialow- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1526

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Wykład nr 14: Chemia materiałów stosowanych w zapisie informacji Z cyklu wykładów: Chemia materiałów Wykład 2 godz./tyg. WT, 13.15-15.00 Budynek A-2, sala 310 Prowadzący: dr hab. in . Piotr Nowak Piotr Maciej Nowak Dr hab. in . Kierownik Za...

Czynniki sprawcze przewagi firmy Nike nad Reebok - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2205

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ćwiczenia RAPORT nr 11 GŁÓWNE CZYNNIKI SPRAWCZE PRZEWAGI FIRMY NIKE NAD REEBOK W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OD ROKU 1990 (WRAZ Z UZASADNIENIEM) GRUPA ZAJĘCIOWA: IDENTYFIKATOR ZESPOŁU: WYKONAWCY RAPORTU: Wrocław Okres analizy : od 1990 roku do dziś. Od roku 1990 Nike osi...

Rozwój nowego produktu - pytania z opracowaniami

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Proszę ogólnie scharakteryzować istotę strategii konkurencyjnych: od strategii „lidera rynkowego” do strategii „specjalisty rynkowego”. Na czym polegają konkretne opcje w ramach każdej z tych strategii? Hipotetyczna struktura rynku Lider 40% Pretendenci 30% Naśladowcy 20% Specjaliści 10% LIDER ...

Nabywca na rynku przedsiębiorstw - opracowane pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Dlaczego analiza otoczenia jest tak ważna w zarządzaniu marketingowym? Otoczenie marketingowe przynosi nowe możliwości i nowe zagrożenia. Przedsiębiorstwa monitorują zmieniające się otoczenie i dostosowują się do jego wymogów. Dzi...

Segmentacja na rynkach konsumpcyjnych - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Na czym - w sensie strategii pokrycia rynku - polega „marketing masowy”, na czym „marketing docelowy”? Jakie zasadnicze przesłanki mogą kierować firmą przy wyborze każdej z tych opcji? Marketing masowy - firma całemu rynkowi oferuje standardowy produkt lub usługę. Koncentruje się na tym, co jest pow...

Strategie marki - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Na czym polegają kluczowe decyzje marketingowe dotyczące asortymentu (od „dodania nowych linii produktu” do „zmiany spójności asortymentu”)? Aby określić kluczowe decyzje marketingowe dotyczące asortymentu należy określić cztery wymiary asortymentu, które dostarczają punktów orientacyjnych dla sform...

Całkowita wartość produktu dla klienta - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Czym jest „całkowita wartość produktu dla klienta”? Na „całkowitą wartość produktu dla klienta” składają się następujące elementy: Wizerunek firmy Personel Usługi Produkt Całkowita wartość wyrobu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi. Korzyści jakie mo...

Gospodarka elektroniczna - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

Czym jest „nowa gospodarka”? Jakie nowe charakterystyczne elementy ją tworzą (od „outsourcing'u” do „znaczących inwestycji w systemy teleinformatycznych”)? Nowa gospodarka (czyli gospodarka współczesna) = gospodarka klasyczna + gospodarka cyberprzestrzeni/elektroniczna Przedsiębiorstwa dzielimy w n...

Kanały dystrybucji - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

Proszę wyjaśnić sens pojęcia „sieć (system) dostarczania wartości klientowi”. Kto wchodzi w skład tej „sieci”? Kanały marketingowe postrzega się jako systemy dostarczania klientom wartości, w których każdy z uczestników kanału dodaje pewna wartość od siebie. Jest to np. samo dostarczenie danego dob...

Metodyka sporządzania świadectw-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW METODYKA SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW 175. W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP? a) kWh/m2*a b) kW c) jest bezwymiarowy Odpowiedź: a 176. Co to jest współczynnik wi ? a) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej b) współczynnik korekcji te...