Dr nauk hum. Elżbieta Januszewska

note /search

Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Psychologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2681

Elżbietę Januszewską. Notatka zawiera 20 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: istota zdrowia, Erich Fromm, myślenie i jego deformacje, tendencja do zgodności miedzy informacjami, percypowanymi a zakodowanymi, tendencja do ujednolicen...