Dr nauk hum. Elżbieta Januszewska

Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr nauk hum. Elżbieta Januszewska
  • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2513

Elżbietę Januszewską. Notatka zawiera 20 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: istota zdrowia, Erich Fromm, myślenie i jego deformacje, tendencja do zgodności miedzy informacjami, percypowanymi a zakodowanymi, tendencja do ujednolicen...