Dr Monika Utzig

note /search

Makroekonomia II - test

 • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3101

Gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się zasadami wartościującymi np. jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody, kierunki polityki rządu, to: mikroekonomia ekonomia ekonomia pozytywna ekonomia normatywna ekonomika Którego z podanych elementów nie uwzględnia się przy liczeniu PKB? w...

Makroekonomia II zadania zestaw 1 - kolokwium

 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2121

Makroekonomia II zadania zestaw 1 Zadanie 1. Rodzina „żyje” 5 lat, z czego 4 lata pracuje, a rok spędza na emeryturze. Roczne dochody z pracy wynoszą 25 tys. dol., a stopa procentowa 5%. Aktywa początkowe są równe 0. Znajdź poziom konsumpcji, przy którym wielkość zasobów pod koniec 5 roku wynosi...

Konsumpcja - wykład

 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

Wykład 1 konsumpcja jako akt społeczny - bezpośredni akt zaspokojenia konkretnej potrzeby człowieka poprzez zużycie określonego dobra materialnego lub usługi, konsumpcja jako proces społeczny - zespół zachowań obejmujących uświadomienie i ocenę potrzeb, decyzje ich zaspokojenia oraz zachowania z...

Makroekonomia II - egzamin, zad 8-16

 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1204

TEST 8. a) …. nie pozostawienia go dla przyszłych pokoleń b) wahania krótkookresowego dochodu powodują zwiększenie oszczędności c) wahania krótkookresowego dochodu powodują zwiększenie konsumpcji d) konsumpcja jest proporcjonalna do trwałego dochodu rozporządzalnego 9. Jeżeli kapitałochłonność w...

Prezentacja z ekonomii instytucjonalnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: porządek jurydyczny a prywatny, egzekwowanie kontraktów, egzekwowanie kontraktów-przykład, koszty egzekwowania kontraktów, model egzekwowania kontraktów...

Ekonomia instytucjonalna - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1092

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: tradycyjny instytucjonalizm, przedstawiciele szkoły instytucjonalnej, kanon ekonomii instytucjonalnej, Thorstein Veblen, krytyka ekonomii ortodoksyjnej...

Ekonomia instytucjonalna - prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia kosztów transakcji, koszty transakcji, trzy rodzaje kosztów transakcji, formy organizowania transakcji, zasoby...

Ekonomia instytucjonalna - prezentacja z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: przykład, racjonaliści w ekonomii neoklasycznej, aksjomaty preferencji konsumenta, problem z racjonalnością, niepewność a ryzyko...

Wykład z ekonomii instytucjonalnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: relacja agencji, przykładowe relacje agencji, kwestia agencji, oportunizm w relacji agencji, sygnalizowanie...