Dr Monika Paradowska

note /search

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - komplet wykładów

  • Uniwersytet Opolski
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4214

Dodatkowo notatka porusza zagadnienia takie jak: internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych - istota i metody, optymalny pozom redukcji zanieczyszczeń, podatek pigou, ustalenie optymalnego podatku za emisję, monopol, teoremat Coase'a, rynek praw emisji zanieczyszczeń, podstawowe rodzaje ...

Sprawozdawczość

  • Uniwersytet Opolski
  • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2240

in.: inwestorzy, nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, kito musi sporządzać sprawozdawczość, aktywa, pasywa, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, zobowiązania krótkoterminowe, fundusze specjalne, działalność inwestycyjna, kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, na ko...