Dr Monika Munnich

note /search

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo bankowe
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 7329

Następnie wskazane zostay źródła prawa bankowego i bardzo dokładnie omówiona instytucja Narodowego Banku Polsiego. Następnie omówiona została gospodarka finansowa NBP. Kolejne omówione w notatce zagadnienie to bank i jego podstawowe cechy, jak równiez zasady tworzenia, zarówno banku państwowego jak...