Dr Monika Majewska

note /search

Bilans płatniczy, Rynek walutowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1120

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. BILANS PŁATNICZY Bilans płatniczy , bilans obrotów płatniczych z zagranicą, zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie (najczęściej w ciągu roku) Bilans płatniczy jest z...

Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. CENA MAKSYMALNA, CENA MINIMALNA (przedstawienie w sytuacji równowagi/nierównowagi rynkowej) Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stan...

Dług publiczny i sposoby zarządzania nim

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

Majewska. Notatka składa się z 1 strony. DŁUG PUBLICZNY I SPOSOBY ZARZĄDZANIA NIM Dług publiczny jest finansowym zobowiązaniem państwa z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych . O jego aktualnych rozmiarach stanowi więc suma deficytów budżetowych poprzednich okr...

Funkcje pieniędza, popyt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Majewska. Notatka składa się z 4 stron. FUNKCJE PIENIĄDZA (Pieniądz potencjalny i standardowy) a) jest miernikiem wartości towarów - określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów -przejawia się w rozdzielan...

Handel wewnętrznogałęziowy i zwenętrznogałęziowy, Efekt substytucji...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY I ZEWNĄTRZGAŁĘZIOWY Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wtedy, gdy kraj jednocześnie eksportuje i importuje produkty wytworzone w tej samej gałęzi , tzn. dobra będące bliskimi substytutami w produkcji lub konsumpcji (lub obu tych sf...

Handel zagraniczny a dochód narodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2933

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. HANDEL ZAGRANICZNY, A DOCHÓD NARODOWY Dochód pochodzący z handlu zagranicznego stanowi część dochodu narodowego. Wyraża się go kategoriach brutto oraz netto. Tym samym jest on składnikiem Produ...

Inflacja - Inflacja popytowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1953

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. INFLACJA (rodzaje inflacji ze względu na jej wysokość, przykłady) Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym przejawiającym się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Nie chodzi o wzrost ceny pojedynczego towaru lub niewielu towarów, lecz, że...

Konkurencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1547

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, A OLIGOPOLISTYCZNA Model konkurencji monopolistycznej opiera się na czterech podstawowych założeniach : (1) Produkty na rynku są zróżnicowane i posiadają bl...

Konsument i konsumpcja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1638

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. SYTUACJA RÓWNOWAGI KONSUMENTA Konsumentem jest jednostka, która dysponując określonym dochodem dokonuje zakupów dóbr na rynku zgodnie ze swoimi preferencjami celem maksymalizacji czerpanej z tego tytułu użyteczności. Uwzględniając swoje preferencje dotycząc...

Krzywa Philipsa, Luka deflacyjna i paradoks oszczędności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2240

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. KRZYWA PHILIPSA W UJĘCIU NEOKEYNESISTÓW I W UJĘCIU ORYGINALNYM (w ujęciu oryginalnym) Krzywa Phillipsa ma nachylenie ujemne. Z jej przebiegu wynika, że początkowo ograniczenie stopy bezrobocia wią...