Dr Monika Łobaziewicz - strona 4

Zastosowanie diagramu Ishikawy i diagramu Pareto Lorenza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

Zarządzanie Jakością Temat: Zastosowanie diagramu Ishikawy i diagramu Pareto Lorenza do analizy wysokości kosztów produkcji w przedsiębiorstwie JAR I. Opis problemu Firma JAR jest małą firma zatrudniającą 10 osób, produkująca instrumenty...

Ewolucja koncepcji zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924

Temat: Ewolucja koncepcji zarządzania. I. Systematyzacja dorobku teoretycznego nauk o organizacji i zarządzaniu. Początków nauki organizacji i zarządzania można się doszukiwać w XVIII wieku, epoce odkryć i wynalazków. Zaczęły wówczas ...

Proces organizowania-opracowaanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Wykład 28.11.2008 Proces organizowania, struktury organizacyjne Definicja organizowania: decydowanie o najlepszym grupowaniu działao i zasobów organizacji Grupowanie czynności i pracowników w komórki i zespoły (zakłady, wydziały, oddziały, stanowisk pracy itp.) Przydzielanie zadao, pracy, narz...

Ewolucja nauk o zarządzaniu-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

EWOLUCJA NAUK O ZARZĄDZANIU wykład 4.11.2011 Początek - rewolucja przemysłowa - Robert Owen - walijski działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się ...

Metody zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Temat: Metody zarządzania Są to zespoły czynności i środków zalecane przez naukę i stosowane przez zarzucających dla podnoszenia skuteczności zarządzania z punktu widzenia realizacji jego celów i funkcji. Tworzy się je przez dobór właściwych metod planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i k...

Ocena sprawności działań-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 455

Temat: Ocena sprawności działań Pojęcie sprawności działania i jej postacie Kryteria oceny sprawności działań Rodzaje ocen sprawności działania i stawiane im wymagania Istota, rodzaje i funkcje kontroli Proces kontroli Zarządzanie procesami kontroli 1. Pozytywnie oceniana cecha działania char...

Podstawy zarządzania-I semestr skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

ZARZĄDZANIE-wysokowykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,kontrolowanie...

Informacja i komunikacja w zarządzaniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

Temat: Informacja i komunikacja w zarządzaniu Istota informacji Wymagania stawiane informacji i jej rola w zarządzaniu Metody zbierania informacji Zakres informacji zbieranych w organizacji Komunikowanie się w organizacji 1. Potocznie informacje rozumie się jako treść przekazywaną w odpowiedni...

Istota i znaczenie zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 672

Temat: Istota i znaczenie zarządzania Definicyjne ujęcie terminu zarządzanie Proces zarządzania Przedmiot zarządzania Cechy zarządzania Rola zarządzania 1. Dokładne poznanie tego czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób. Działalność ...

Modele i rodzaje władzy oraz jej delegowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Temat: Modele i rodzaje władzy oraz jej delegowanie Definicyjne ujęcia terminu władza Sprawowanie władzy i jej źródła Rodzaje władzy Pozytywne i negatywne oblicza władzy Czynniki wpływające na sposób zachowania się przełożonych wobec podwładnych Warunki skutecznego delegowania władzy Czynnośc...